Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 88. schůze rady města

Usnesení 88. schůze rady města 1

konané dne 7. 3. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

88. schůze rady města konané dne 7. 3. 2022

 

88/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

88/2/2022     Dodatek č.1 SoD „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č.1 SoD Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky„Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., Ostřešany 401, 530 02 Pardubice, IČO 25250167, se zvýšením ceny o 502 967,72 Kč bez DPH a s konečným termínem dokončení akce do 11. 3. 2022 s výjimkou prací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách.

Požadovaný termín ukončení plnění prací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách (oprava asfaltového krytu komunikace, vodorovné dopravní značení, zálivka spáry komunikací pružnou asfaltovou emulzí, sadové úpravy): do 30. 4. 2022.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 88/2/2022-I.

T: 15. 3. 2022

88/3/2022           Dodatek č.2 SoD „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“ s dodavatelem Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO 28714989, se zvýšením ceny o 234 749,85 Kč bez DPH a sloučení 2. a 3. etapy s konečným termínem dokončení akce do 31. 8. 2022.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 88/3/2022-I.

T: 15. 3. 2022

88/4/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/12, p.č. 1297/40 a p.č. 1299/2, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 88/4/2022-I.

T: 31. 3. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 447/6 v k.ú. Přelouč

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 88/4/2022-III.

T: 31. 3. 2022

88/5/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 16/53 v k.ú. Klenovka o výměře 440 m2 za cenu minimálně 199 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 Ing. P.H., bytem Přelouč.

88/6/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“.

88/72022             Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 18. 2. 2022.

88/8/2022           Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2021.

88/9/2022           Rozšíření kamerového systému – pořízení a umístění nové kamery pro dohled nad autovraky

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o potřebě pořízení nového kamerového bodu pro dohled nad odtaženými autovraky.

88/10/2022         Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s O. E., a A. E.,  na byt v ul. Sportovní, Přelouč od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s D.T., na byt č. 1 v ulici Za Fontánou, Přelouč od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2022.

 

88/11/2022         Zápis z jednání kulturní a školské komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání kulturní a školské komise ze dne 21. 2. 2022.

88/12/2022         Zápis sociálně zdravotní komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2022 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 10. 2. 2022.

88/13/2022         Pronájem bytu v ul. Sluneční 1414, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče neschvaluje

pronájem bytu č. 18 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ulici Sluneční, Přelouč, p. I.J., trvale bytem Přelouč, zastoupené opatrovníkem městem Přelouč.

88/14/2022         Pronájem bytu v ul. Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou, Přelouč, p.Z.C., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou, Přelouč, p.B.V., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022.

    III.            Rada města Přelouče neschvaluje

pronájem bytu č. 14 o vel. 1+0, v ulici Za Fontánou, Přelouč, p.K.O., trvale bytem Za Fontánou, Přelouč.

88/15/2022         Vlajka pro Tibet

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2022 na budově č.p. 25.

88/16/2022         Návrh na schválení smlouvy o spolupráci s nadačním fondem Nové Česko

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o spolupráci s nadačním fondem Nové Česko na realizaci protidrogového programu REVOLUTION TRAIN, který je určen žákům přeloučských základních škol.

88/17/2022         Žádost záchranné stanice a ekocentra Pasíčka o sponzorský dar

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

poskytnout dotaci Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka za podmínky doložení žádosti o dotaci včetně povinných příloh v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Přelouče.

 

88/18/2022         Vlajka pro Ukrajinu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

vyvěšení vlajky Ukrajiny na podporu ukrajinského lidu.  

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 9. 3. 2022 10:40
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2022 10:45
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi