Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 102. schůze rady města

Usnesení 102. schůze rady města 1

konané dne 16. 8. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

102. schůze rady města konané dne 16. 8. 2022

 

 

102/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

102/2/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. st. 35 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve vlastnictví p. B.F., bytem Přelouč, za část pozemku p.č. 39/3 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

102/3/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 776/17, p.č. 776/71, p.č. 1808/1 a p.č. 1809/8, vše v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 102/3/2022-I.
T: 15. 9. 2022

102/4/2022    Bezúplatný převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice

I.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 1 v délce 0,2 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 9/1 v k.ú. Mělice, p.J.M., bytem Přelouč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 2 v délce 2,9 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Mělice, p.J.P., bytem Přelouč.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 3 v délce 5,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 4 v k.ú. Mělice, manželům Ing. J.Š. a A.Š., oba bytem Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 4 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 6 v k.ú. Mělice, p. M.Š, bytem Sezemice.

V.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 5 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 7 v k.ú. Mělice, p.M.Š., bytem Přelouč.

VI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti k nemovitosti čp. 6 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 8/1 v k.ú. Mělice, p.J.B. a p.Z.B., oba bytem Přelouč.

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 7 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 15 v k.ú. Mělice, p.Z.D., bytem Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 9 v délce 1,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 56 v k.ú. Mělice, p. A.D., bytem Přelouč.

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 10 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 22/1 v k.ú. Mělice, p. Š. Š., bytem Přelouč.

X.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 11 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 275 v k.ú. Mělice, p.M.V., bytem Přelouč.

XI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 12 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 14 v k.ú. Mělice, manželům J.B. a V.B., oba bytem Přelouč.

XII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti k nemovitosti čp. 13 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemcích p.č. 21/1 a p.č.st. 20  v k.ú. Mělice, p.J.K., bytem Lázně Bohdaneč a p. D.K. bytem Přelouč.

XIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 14 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/12 v k.ú. Mělice, p.M.H., bytem Přelouč.

XIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 15 v délce 2,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 5 v k.ú. Mělice, p. M.Ž., bytem Starý Mateřov a p.S.Ž., bytem Pardubice.

XV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 17 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 9 v k.ú. Mělice, p.J.S. a p.M.S., oba bytem Přelouč.

XVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 18 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Mělice, manželům K.Ch. a M.Ch., oba bytem Přelouč.

XVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 20 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 18 v k.ú. Mělice, p.M.M., bytem Přelouč.

XVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 21 v délce 0,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 27 v k.ú. Mělice, p.M.D., bytem Přelouč.

XIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 22 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 28 v k.ú. Mělice, p.L.Z., bytem Přelouč.

XX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 24 v délce 1,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 21/1 v k.ú. Mělice, manželům P.P., a K.P., oba bytem Přelouč.

XXI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 25 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 8/2 v k.ú. Mělice, p.J.Š., bytem Přelouč.

XXII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 27 v délce 2,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 241/6 v k.ú. Mělice, p.R.D., bytem Hradec Králové a p.L.D., bytem Přelouč.

XXIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 28 v délce 0,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 30 v k.ú. Mělice, manželům J.Š. a J.Š., oba bytem Přelouč.

XXIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 29 v délce 2,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 31/1 v k.ú. Mělice, p.H.H., bytem Pardubice a p. A Š., bytem Pardubice.

XXV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 30 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 241/2 v k.ú. Mělice, p.P.Č., bytem Přelouč, p.V.Č., bytem Přelouč a p.V.Č., bytem Přelouč.

XXVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 33 v délce 10, m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 35 v k.ú. Mělice, p.L.V., bytem Přelouč.

XXVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 34 v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 246/5 v k.ú. Mělice, manželům J.H. a Z.H., oba bytem Přelouč.

XXVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 35 v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 37/1 v k.ú. Mělice, p.J.B., bytem Přelouč.

XXIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 37 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 40 v k.ú. Mělice, p. S.P., bytem Přelouč.

XXX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 38 v délce 0,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 41 v k.ú. Mělice, p.J.V. a p.I.V., oba bytem Přelouč.

XXXI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 39 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 48/1 v k.ú. Mělice, p.L.V., bytem Přelouč.

XXXII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 40 v délce 3,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 42 v k.ú. Mělice, p.L.D., bytem Přelouč a p. Bc. D.K., bytem Přelouč.

XXXIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 42 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 43 v k.ú. Mělice, p.D.S., bytem Přelouč.

XXXIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 43 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 44 v k.ú. Mělice, p.D.S., bytem Přelouč.

XXXV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 44 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 45 v k.ú. Mělice, p.P.B., bytem Přelouč.

XXXVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 45 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice, p.J.G., bytem Pardubice a p.J.Š., bytem Přelouč.

XXXVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 46 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 47/1 v k.ú. Mělice, p.I.H., bytem Bor u Skutče.

XXXVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 47 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 50/1 v k.ú. Mělice, p.J.P., bytem Přelouč.

XXXIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 48 v délce 0,6 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Mělice, p.J.Š., bytem Přelouč.

XL.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 49 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Mělice, p.M.V., p.P.V. a p.M.V., všichni bytem Přelouč.

XLI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 50 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 74/3 v k.ú. Mělice, p. A K., bytem Přelouč.

XLII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 51 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 74/4 v k.ú. Mělice, p.H.D., bytem Přelouč.

XLIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 52 v délce 0,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/3 v k.ú. Mělice, p.D.Č. a p. A.Š.,, oba bytem Přelouč.

XLIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 56 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 55 v k.ú. Mělice, p. Mgr. P. H., bytem Veselí.

XLV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 57 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 64 v k.ú. Mělice, p.J.M., bytem Přelouč.

XLVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 58 v délce 1,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/7 v k.ú. Mělice, p. Z.D., bytem Přelouč.

XLVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 59 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 268  v k.ú. Mělice, manželům J.A. a K. A., oba bytem Přelouč, A. B., bytem Přelouč, manželům J.K. a M.K., oba bytem, Přelouč a T.V.,  bytem Přelouč.

XLVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 60 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/8 v k.ú. Mělice, p.L.M. a paní H.M., oba bytem Přelouč.

XLIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 61 v délce 0,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Mělice, p.T.T., bytem Přelouč.

L.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 62 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 62/5 v k.ú. Mělice, p.P.P., bytem Přelouč.

LI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 64 v délce 0,2 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Mělice, panu Radislavu Kovářovi, bytem Mělice 64, Přelouč.

LII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 65 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 9/2 v k.ú. Mělice, manželům S.J., bytem Pardubice a I.J., bytem Slatiňany.

LIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 66 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 62/3 v k.ú. Mělice, manželům Ing. M.Š. a R. Š., oba bytem Přelouč.

LIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 67 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 72/7 v k.ú. Mělice, manželům M.K. a A. K., oba bytem Přelouč.

LV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 68 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/3 v k.ú. Mělice, manželům P.Č. a I. Č., oba bytem Přelouč.

LVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 69 v délce 1,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 74/2 v k.ú. Mělice, P.L.M. a p. J. M., oba bytem Přelouč.

LVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 70 v délce 0,5 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Mělice, p. D.D., bytem Přelouč.

LVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 71 v délce 0,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 280 v k.ú. Mělice, manželům J.V. a E.V., oba bytem Přelouč.

LIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 72 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 281 v k.ú. Mělice, p.J.B., bytem Přelouč.

LX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 74 v délce 0,9 m včetně revizní šachty na pozemku p.č.st. 3/3 v k.ú. Mělice, p.S.J., bytem Pardubice.

LXI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 75 v délce 2,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Mělice, p.B.K., bytem Bezděkov.

LXII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 72/5 v k.ú. Mělice, paní Mgr. P.H., bytem Veselí a p.T.L., bytem Chrudim.

LXIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 104 v délce 2,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/46 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům Ing. M.E., Ph.D. a Ing. M.E., oba bytem Přelouč.

LXIV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 105 v délce 3,0 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/40 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. E.H., bytem Přelouč.

LXV.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 106 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/47 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.P.P., bytem Přelouč.

LXVI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 107 v délce 0,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/39 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. Bc. M.H. a A.H. , oba bytem Přelouč.

LXVII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 108 v délce 1,7 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/45 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům K.K. a J.K., oba bytem Pardubice.

LXVIII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 109 v délce 1,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/38 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům Z.Š. a S. Š., oba bytem Přelouč.

LXIX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 110 v délce 0,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/44 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. S.S., bytem Přelouč.

LXX.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 111 v délce 1,4 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/41 v k.ú. Lohenice u Přelouče, manželům R.B. a Mgr. A. B., oba bytem Přelouč.

LXXI.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 112 v délce 1,8 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/42 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.K.M., bytem Přelouč a p.J.R. bytem Přelouč.

LXXII.    Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky v délce 1,3 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 75/43 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. E.P., bytem Přelouč.

LXXIII.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvy o bezúplatném převodu na převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice, uzavírané mezi městem Přelouč a vlastníky připojovaných nemovitostí ve smyslu usnesení č. 102/4/2022-I. až LXXII.

LXXIV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o bezúplatném převodu dle usnesení č. 102/4/2022-I. až LXXII.
T: 31. 12. 2022

102/5/2022    Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby nové knihovny

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na vypracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby nové knihovny v Přelouči na pozemku p.č.st. 124/1 v k.ú. Přelouč, uzavíranou se společností 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČO 25462644, za cenu 90 000,00 Kč bez DPH, 108 900,00 Kč s 21 % DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 102/5/2022-I.
T: 31. 8. 2022

102/6/2022    Dohoda s VaK Pardubice, a.s., ke kanalizaci Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavíranou se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, ke splaškové kanalizaci v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 102/6/2022-I.
T: 31. 8. 2022

102/7/2022    Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku KICMP

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče, Masarykovo náměstí 26, Přelouč, na převod movitého majetku – 22 ks židlí pro vybavení balkonů – lóží ve velkém sále Záložny č.p. 44.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle usnesení č. 102/7/2022-I.
T: 30. 9. 2022

102/8/2022    Zadávací řízení VZ „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ – výběr dodavatele, příkazní smlouva

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při
realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Ondřej Brom
Sídlo dodavatele:        K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO dodavatele:        76483118
Nabídková cena:        79 000,00 Kč bez DPH


Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Ing. Jan Chaloupka
Sídlo dodavatele:        Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice
IČO dodavatele:        06420371
Nabídková cena:        79 450,00 Kč bez DPH


Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    ARTENDER s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
IČO dodavatele:        24190853
Nabídková cena:        120 000,00 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při
realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ s dodavatelem Ondřej Brom, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118, za nabídkovou cenu 79 000,00 Kč bez DPH.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 102/8/2022-II.
T: 31. 8. 2022

102/9/2022    Zadávací řízení VZ „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ – výběr dodavatele, příkazní smlouva

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    ARTENDR s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
IČO dodavatele:        24190853
Nabídková cena:        280 000,00 Kč bez DPH


Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    REALSTAV MB spol. s r.o.
Sídlo dodavatele:        Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
IČO dodavatele:        25685210
Nabídková cena:        352 000,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    QM-4C, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol
IČO dodavatele:        09686380
Nabídková cena:        408 000,00 Kč bez DPH.


Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“ s dodavatelem ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO 24190853, za nabídkovou cenu 280 000,00 Kč bez DPH.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 102/9/2022-II.
T: 31. 8. 2022

102/10/2022    Žádost HANEL, spol. s r.o. o prominutí nájemného

I.    Rada města Přelouče schvaluje

snížení měsíčního nájemného firmě HANEL spol. s r.o. v pronajatých prostorách v ulici Choceňská čp. 877, a to z důvodu probíhající stavební činnosti, která neumožňuje nájemci užívat všechny smluvně pronajaté prostory. Výše sjednaného měsíčního nájemného se z uvedeného důvodu snižuje o částku 1 357,00 Kč, a to počínaje měsícem srpnem 2022 do doby ukončení stavební činnosti v pronajatých prostorách.

102/11/2022    Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 2. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídící slevy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 2. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídící slevy.

102/12/2022    Schválení darovací smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, IČO 69153361, na jejímž základě město Přelouč obdrží finanční dar ve výši 40 000,00 Kč, jako odměnu za výhry v soutěži obcí ve třídění odpadů „O perníkovou popelnici 2021“ (ASEKOL, ELEKTROWIN).

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 16. 8. 2022 8:46
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2022 8:59
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi