Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 72. schůze rady města

Usnesení 72. schůze rady města 1

konané dne 16. 8. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

72. schůze rady města konané dne 16. 8. 2021

 

 

 

72/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

72/2/2021           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. 21_SOBS01_4121832411 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové kanalizace na pozemku p.č. 112/1 v k. ú. Klenovka.

 

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. 21_SOBS01_4121832442 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové kanalizace na pozemku p.č. 72/39 v k. ú. Klenovka.

 

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. 21_SOBS01_4121832448 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové kanalizace na pozemku p.č. 16/3 v k. ú. Klenovka.

 

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv pro pořízení nových odběrných míst elektro dle usnesení č. 72/2/2021- I.– III.

T: 31. 8. 2021

72/3/2021           Podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit podání žádosti o evidenci akce, registrace akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

72/4/2021           Žádost o odkoupení pozemku

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.K.S., bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1305/1 v k.ú. Přelouč.

72/5/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 541/9 a p.č. 776/65, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 72/5/2021 - I.

T: 31. 8. 2021

72/6/2021           Schválení obsahu návštěvních a provozního řádu hřišť

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návštěvní řád víceúčelového hřiště u sportovní haly č.p. 1611 a sportovního hřiště Lohenice.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

provozní řád víceúčelového hřiště u sportovní haly č.p. 1611. 

72/7/2021           Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 8. 2021.

72/8/2021           Schválení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Přelouč

        I.            Rada města Přelouče uděluje souhlas

s přijímáním účelově určených finančních darů od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč na úhradu stravného pro děti. Souhlas se uděluje do 30. 6. 2023.

72/9/2021           Smlouva se společností ELEKTROWIN a.s. a návrh Oznámení o převedení povinnosti zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ELEKTROWIN a.s. a Oznámení o převedení povinností zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu.

72/10/2021         Pravidla města Přelouče pro předělování městských bytů

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla města Přelouče pro přidělování městských bytů.

72/11/2021         Návrh smlouvy o bezúplatném převodu muzejních sbírek

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

v pozici zřizovatele příspěvkové organizace smlouvu o bezúplatném převodu muzejních sbírek uzavřenou mezi Městem Přelouč a příspěvkovou organizací Kulturní a informační centrum města Přelouče, IČO 42938520, dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 17. 8. 2021 11:07
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2021 11:11
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi