Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 68. schůze rady města

Znak města

konané dne 7. 6. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

68. schůze rady města konané dne 7. 6. 2021

68/1/2021    Program schůze
I.    Rada města Přelouče schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
68/2/2021    Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu
I.    Rada města Přelouče schvaluje
předložený návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na frekvenci 1 x2 týdny.
II.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu systému svozu komunálního odpadu spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na frekvenci 1 x 2 týdny.
68/3/2021    Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021
I.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021.
68/4/2021    Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka
I.    Rada města Přelouče ruší
usnesení rady města č. 67/8/2021-I. až III. ze dne 31. 5. 2021.
II.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města schválit znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Klenovka s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Klenovce s převedením odpadních vod do Přelouče.
III.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout, že finanční spoluúčast města Přelouč na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytována pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jeho místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení. Výjimku z tohoto rozhodnutí může schválit Rada města Přelouče svým usnesením.
IV.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města stanovit, že finanční spoluúčast vlastníků (spoluvlastníků) nemovitostí, pro které bude město Přelouč zajišťovat výstavbu kanalizačních přípojek, tedy fyzických osob s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v místní části Klenovka nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, bude činit částku 10 000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.
68/5/2021    Majetkové převody
I.    Rada města Přelouče schvaluje
záměr na prodej části pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka o výměře cca 63 m2 manželům S., bytem Přelouč za cenu dle znaleckého posudku.
II.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 554/7 o výměře 61 m2, odděleného z pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.
68/6/2021    Zápis OV Klenovka
I.    Rada města Přelouče bere na vědomí
zápis č. 6/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 21. 5. 2021.
68/8/2021    Žádost o výpůjčku sbírkových předmětů z depozitáře muzea
I.    Rada města Přelouče souhlasí
s výpůjčkou sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea.
II.    Rada města Přelouče schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. 1/2021 uzavíranou mezi městem Přelouč a vypůjčitelem Gočárův Semín z.s., Semín, IČO 08734739.
68/9/2021    Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2020
I.    Rada města Přelouče doporučuje
zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2020“.
68/10/2021    Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče
I.    Rada města schvaluje
návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 9. 6. 2021 16:43
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2021 17:02
Autor: Mgr. Zuzana Dvořáková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi