Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 56. schůze rady města

Znak města

konané dne 17. 12. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

56. schůze rady města konané dne 17. 12. 2020

 

56/1/2020 Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

56/2/2020 Plán dopravní obslužnosti města Přelouč pro období 2021 až 2027

I. Rada města schvaluje

plán dopravní obslužnosti města Přelouč pro období 2021 až 2027.

56/3/2020 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč“

I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč“, uzavíraný se společností D&D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 53 103,92 Kč bez DPH, 64 255,74 Kč včetně DPH, z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 56/3/2020-I.

T: 23.12. 2020

56/4/2020 Zadávací řízení veřejné zakázky „Škudly – oprava návesního rybníku“

I. Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Škudly – oprava návesního rybníku“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele: Flexum Trade a.s.

Sídlo dodavatele: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO dodavatele: 28593090

Nabídková cena: 1 199 000,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Škudly – oprava návesního rybníku“ s dodavatelem Flexum Trade a.s., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28593090, za nabídkovou cenu 1 199 000,00 Kč bez DPH.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 56/4/2020-II.

T: 8. 1. 2021

56/5/2020 Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0008 v rámci 1. etapy regenerace sídliště U sokolovny v Přelouči, uzavíraný se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o 136 501,00 Kč (nepodléhá DPH), z důvodu úpravy rozsahu požadovaných prací.

II. Rada města ukládá 

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 56/5/2020-I.

T: 21. 12. 2020

56/6/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu technologické části kluziště

I. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené na stavbu technologické části kluziště se společností BaP holding a.s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno, IČO 27854591, kterým se sjednaný termín dokončení díla upravuje do dvou etap, z nichž I. etapa pro zimní provoz bude dokončena do 19. 12. 2020 a II. etapa pro letní provoz do 31. 3. 2021 z důvodu dodržení kvalitních podmínek pro její provádění.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 56/6/2020-I.

T: 31. 12. 2020

56/7/2020 Zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1462/4 a p.č. 2015 v k.ú. Přelouč.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 56/7/2020-I.

T: 31. 1. 2020

56/8/2020 Nákup a instalace šatních boxů pro zásahové oděvy v roce 2021

I. Rada města schvaluje

nákup a instalaci šatních boxů pro 15 členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Přelouč, dle cenové nabídky od firmy TEROM v celkové hodnotě 82 740,00 Kč bez DPH.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 28. 12. 2020 8:23
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:31
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi