Obsah

Usnesení 5. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 5. schůze rady města 1konané dne 18. 12. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

5. schůze rady města konané dne 12.12. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

5/  1     Informaci o ukončení likvidace spol. Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. s tím, že rozdíl mezi vkladem města, jako jediného společníka společnosti, a likvidačním zůstatkem činí – 8 858 369,33 Kč, které budou účetně odepsány.

 

  • SCHVALUJE :

 

5/  2   Záměr prodat havarovaný vůz Škoda Fabia v majetku Města Přelouče společnosti BiaCar s.r.o., Martin Baier, Radniční 707/15 Ostrava-Michálkovice, který na aukčním portálu společnosti AUTOonline s.r.o. učinil nejvyšší nabídku kupní ceny.

5/  3   Kupní smlouvu na prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia RZ 1E37659 uzavřenou mezi Městem, Přelouč a společností BiaCar s.r.o., IČO: 02475189, za celkovou cenu 9 000,00 Kč včetně DPH.

5/  4    Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč // místní komunikace ulice Choceňská u č.p. 1811, Přelouč // parkoviště před č.p. 381, Přelouč // parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“.

 

  • ROZHODUJE :

 

5/  5  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“:

            ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

            Sídlo dodavatele:                    Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

            IČO dodavatele:                      28812875

            Nabídková cena:                     6 148 608,00 Kč bez DPH

            jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     MATEX HK s.r.o.

            Sídlo dodavatele:                    Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

            IČO dodavatele:                      25968807

            Nabídková cena:                     6 670 813,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

            Sídlo dodavatele:                    Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

            IČO dodavatele:                      25953818

            Nabídková cena:                     6 859 947,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • SOUHLASÍ :

 

5/6   S vyřazením konstrukcí skateboardových překážek z ocelových profilů z majetku města s následnou šrotací.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 19. 12. 2018
Poslední aktualizace: 19. 12. 2018 10:06
Autor: