Obsah

Usnesení 112. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 112. schůze rady města 1konané dne 28. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

112. schůze rady města konané dne 28. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

112/  1 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ s dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 10 070 165,63 Kč bez DPH.

112/  2 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Janem Valentou, náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 80/16 v k.ú. Mělice.

 

  • ROZHODUJE:

 

112/ 3 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – AKUSTICKÉ PIANINO“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel CMI Melodia a.s., Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25278851, s nabídkovou cenou 200 000,00 Kč bez DPH.

112/ 4 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – ELEKTRONIKA“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel KENAST s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397, s nabídkovou cenou 34 220,00 Kč bez DPH.

112/ 5 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – MOLITANOVÝ NÁBYTEK A HERNÍ PRVKY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel DYNAMIS s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 28186800, s nabídkovou cenou 88 746,00 Kč bez DPH.

112/ 6 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky –TABULE A NÁSTĚNKY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel KENAST s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397, s nabídkovou cenou 42 536,00 Kč bez DPH.

112/ 7 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – VÁRNICE NA ČAJ“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Jiří Horák, Slezská 185, 747 74 Neplachovice, IČO: 67719872, s nabídkovou cenou 9 686,00 Kč bez DPH.

112/  8 o zrušení zadávacího veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – SPOROTOVNÍ NÁČINÍ“, jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná úplná a přijatelná nabídka.

112/  9 o zrušení zadávacího veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – HRAČKY“, jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.

 

  • SOUHLASÍ :

 

112/ 10 S uzavřením dohody o narovnání se společností Montifer s.r.o.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 7. 2018
Poslední aktualizace: 2. 7. 2018 08:24
Autor: