Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 110. schůze rady města

Usnesení 110. schůze rady města 1

konané dne 11. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

110. schůze rady města konané dne 11. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

110/  1 Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 20. 5. 2018.

107/  2 Zápis ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 5. 2018.

110/  3 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 28. 5. 2018.

110/  4 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 24. 5. 2018.

110/  5 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 30. 5. 2018.

110/  6 Informaci O2 Czech Republic a.s. o zrušení veřejných telefonních automatů na Masarykově náměstí a v ulici jižní v Přelouči z důvodu jejich dlouhodobého nevyužívání.

 

 • SCHVALUJE :

 

110/  7 Odměny za 1. pololetí 2018 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle §134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

110/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“, kterým se sjednaný rozsah prací snižuje o částku 26 034, 64 Kč bez DPH, 31 501,91Kč vč. 21% DPH z důvodu změny způsobu provádění prací v souvislosti s přeložkou drážních kabelů a upravuje termín dokončení díla.

110/  9 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo S6/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místních částech Klenovka a Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31. 12. 2018.

110/ 10  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S8/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31. 12. 2018.

110/ 11  Návštěvní řád dětského hřiště Lhota pod Přeloučí, Tupesy a Štěpánov, provozní řád veřejných hřišť.

110/ 12  Uzavření nájemní smlouvy s:

K. S. na byt č. 2 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

O. R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

I. B. na byt č. 3 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Z. F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

E. N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

K. O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

J. N. na byt č. 6 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.

110/ 13   Návrh dodatku Č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Přelovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 6/2015.

110/ 14   Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vyšehněvice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 11/2015.

110/ 15 Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Brloh o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 16/2015.

110/ 16  Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Přepychy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 4/2015.

110/ 17   Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí uzavíranou mezi městem Přelouč a městysem Choltice.

110/ 18   Přijetí neinvestiční dotace 20 000,00 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce Polanského Přelouč.

110/ 19   Smlouvu č. OKSC5R/18/23123 o poskytnutí dotace na realizaci akce Polanského Přelouč.

110/ 20  Výlukový jízdní řád MHD, linka 655101, který bude v platnosti od 1. 7. do 31. 7. 2018.

 

 • DOPORUČUJE :

 

110/ 21  Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2017 bez výhrad.

110/ 22  Zastupitelstvu města zamítnout žádost paní A. B., o odkoupení části pozemku p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč.

 

 • ROZHODUJE :

 

110/ 23   O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2018.
 • Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup řeziva na opravu – výměnu odřevení konstrukcí zařízení na střelištích střelnice.
 • ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Clasic Enduro Přelouč ve dnech 3. – 4. 8.2018 (ceny pro vítěze, startovní čísla, grafické práce, propagace akce).
 • CROSS CLUB Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a mistrovství Evropy v Truck Trialu.
 • Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinu Přelouč ve výši 7 000,00Kč na dopravu dětí na tábor.

110/ 24   O vyloučení dodavatele Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO: 48180394, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ z důvodu nesplnění požadované kvalifikace (základní způsobilost).

110/ 25  že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“:

            Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     STRABAG a.s.

            Sídlo dodavatele:                    Na Bělidle 1698/21, 150 00 Praha 5

            IČO dodavatele:                      60838744

            Nabídková cena bez DPH:      10 070 165,63 Kč

            Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

            Sídlo dodavatele:       Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

            IČO dodavatele:        27523934

            Nabídková cena bez DPH:      10 641 025,29 Kč

            Jako třetí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     EUROVIA CS, a.s.

            Sídlo dodavatele:      Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

            IČO dodavatele:        45274924

            Nabídková cena bez DPH:      12 456 932,86 Kč

            Jako čtvrtý se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

            Sídlo dodavatele:        Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

            IČO dodavatele:         28812875

            Nabídková cena bez DPH:      12 732 287,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o hodnocení nabídek.

 

 • RUŠÍ :

 

110/ 26  Usnesení rady města č. 107/38 ze dne 30. 4. 2018. kterým rada města doporučila zastupitelstvu města nepřijmout nabídku společnosti Farma Duha s.r.o. na odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 29 759 m2 za cenu 22,00 Kč/m2.  

 

 • NESOUHLASÍ :

 

110/ 27 Se zachováním provozu veřejných automatů za podmínky poskytování příspěvku města ve výši 1 000,00 Kč + DPH/měsíc za každý telefonní automat.

 

                                              

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 18. 6. 2018 8:46
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2018 8:41
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi