Obsah

Usnesení 106. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
 Usnesení 106. schůze rady města 1konané dne 19. 4. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

106. schůze rady města konané dne 19. 4. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 

  • SCHVALUJE :

 

106/  1 Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pěveckým sborem Josef Bohuslav Foerster Přelouč, z.s. ve výši 4 500,00 Kč na výdaje související s pořádáním jarního koncertu.

106/  2 Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2018 uzavřenou mezi městem Přelouči a Oblastní charitou Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientům města s roztroušenou sklerózou.

106/  3 Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mykabem spol. s.r.o., Přelouč ve výši 5  000,00 Kč na výdaje související s pořádáním zábavně – sportovní akce 2. ročníku den strojů, vědy a techniky II – odměny pro soutěžící, vybavení stavenišť a tombola.

106/  4 Smlouvu o dílo na renovaci podlahy v tělocvičně základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči s podnikatelem Lukášem Jakešem, Česká Bělá, IČO: 69846936, za cenu 92 218,00 Kč bez DPH, 111 583,78 Kč s 21% DPH.

106/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

106/  6 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO: 05406595, za nabídkovou cenu 5 868 264,71 Kč bez DPH.

106/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 1. část – Technologie stravování“, s dodavatelem Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27488837, za nabídkovou cenu 518 120,00 Kč bez DPH.

106/  8 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 2. část – Vybavení venkovního hřiště“, s dodavatelem TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, IČO: 25472887, za nabídkovou cenu 735 602,00 Kč bez DPH.

106/  9 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 3. část – Nábytek“, s dodavatelem MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, IČO: 27916758, za nabídkovou cenu 484 348,14 Kč bez DPH.

106/ 10    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0001 - stavební práce“ s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČO: 46504621, s navýšením ceny o 20 386,22 Kč bez DPH a provedením dílčích změn v příloze smlouvy – časovém harmonogramu prací.

 

  • SOUHLASÍ :

 

106/ 11   S návrhem generálního projektanta na sadové úpravy u opěrné zdi OZ 01 a úpravy sousedícího objektu č.p. 433 včetně kotelny v souvislosti s dostavbou MŠ Za Fontánou v Přelouči.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 24. 4. 2018
Poslední aktualizace: 24. 4. 2018 07:25
Autor: