Obsah

Usnesení 100. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 100. schůze rady města 1konané dne 15. 2. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

100. schůze rady města konané dne 15. 2. 2018

 

Rada města Přelouče :  

      

  • SCHVALUJE :

 

100/  1 Nákup 1 kusu televizoru 40“ Thomson 40FB5406 v hodnotě 7 935,00 Kč jako věcného daru do tomboly 1. plesu Města Přelouče.

100/  2 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., v likvidaci převod nepeněžního likvidačního zůstatku p.p.č. 2367, v k.ú. Přelouč, v účetní hodnotě 47 620,00 Kč do vlastnictví města Přelouče jako jediného společníka společnosti Tepelné zdroje, s.r.o. v likvidaci.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 19. 2. 2018
Poslední aktualizace: 19. 2. 2018 08:58
Autor: