Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 1. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 1. schůze rady města 1konané dne 5. 11. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

1. schůze rady města konané dne 5.11. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

1/  1     Smlouvu č. 440/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, na základě které budou městu poskytnuty z rozpočtu fondu na rok 2018 dotační prostředky ve výši 6 600 000,00 Kč na akci „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 9. 11. 2018
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018 08:51
Autor: Miroslav Tkáč