Obsah

Usnesení 1. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 1. schůze rady města 1konané dne 5. 11. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

1. schůze rady města konané dne 5.11. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

1/  1     Smlouvu č. 440/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, na základě které budou městu poskytnuty z rozpočtu fondu na rok 2018 dotační prostředky ve výši 6 600 000,00 Kč na akci „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 9. 11. 2018
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018 08:51
Autor: