Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 95. schůze rady města

Usnesení 95. schůze rady města 1

konané dne 11. 12. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

95. schůze rady města konané dne 11. 12. 2017

 

Rada města Přelouče :    

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

95/  1   Závěry studie, vypracované v souvislosti s požadavkem majitelů části řadových garáží v Kladenské ulici v Přelouči na úpravu komunikací u garáží  na pozemku p.č. 916/97, ze které vyplynuly předpokládané finanční náklady na výstavbu komunikací a řešení likvidace dešťových vod v požadované lokalitě ve výši cca 11 885 000,00 Kč.

95/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 11. 2017.

95/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy v Tupesích ze dne 1. 12. 2017.

95/  4   Přehled příjmů a výdajů na Městskou policii Přelouč za období 2010 - 2017.

 

  • SCHVALUJE :

 

95/  5   Finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou Mgr. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

95/  6   Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč.

95/  7   Smlouvu D46/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

95/  8   Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ELEKTROWIN a.s. ze dne 20. 2. 2008.

95/  9   Odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci MŠ Kladenská ve výši 254 156,00 Kč.

95/ 10  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici č.p. 1384 v Přelouči, uzavřené s podnikatelem Danielem Javoříkem, Semín, Přelouč, IČO: 72902604, kterým se prodlužuje termín dokončení díla s ohledem na klimatické podmínky do 30. 4. 2018.

95/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 396/7, p.č. 396/15, p.č. 394/1, p.č. 394/21, p.č. 394/22, p.č. 395/2, p.č. 395/6, p.č. 395/5 a p.č. 395/4, vše v k.ú. Přelouč.

95/ 12  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/4, p.č. 402/4, p.č. 401/5 a p.č. 402/6, vše v k.ú. Přelouč.

95/ 13  Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích (bývalý sklad CO), Českému filumenistickému svazu, se sídlem Lužická 1075, Úvaly, IČO: 00442992, za cenu 2 400,00 Kč/m2 ročně.

95/ 14  Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým filumenistickým svazem, se sídlem Lužická 1075, Úvaly, IČO: 00442992.

95/ 15  Uzavření nájemní smlouvy s K. S. na byt č. 2 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 16  Uzavření nájemní smlouvy s O. R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 17  Uzavření nájemní smlouvy s J. V. na byt č. 5 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

95/ 18  Uzavření nájemní smlouvy s I. B. na byt č. 3 v ulici Za Fontánou  od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 19  Uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

95/ 20  Uzavření nájemní smlouvy s E. N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 21 Uzavření nájemní smlouvy s K. O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou  od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 22  Nový ceník pro inzerci v měsíčním zpravodaj Přeloučský ROŠT s platností od 1. 1. 2018.

95/ 23 Zpoplatnění inzerce pro nabídku práce s platností od 1. 1. 2018 v měsíčním zpravodaji ROŠT.

95/ 24  Záměr na pronájem nebytový prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 90 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 13 500,00 Kč.

95/ 25  Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

95/ 26  Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup terčového materiálu.

95/ 27  Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • UDĚLUJE :

 

95/ 28  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní J. H., za účelem pořádání hudební produkce v restauraci Na Růžku dne 26. 12. 2017 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

 

  • DOPORUČUJE :

 

95/ 29  Zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o pořízení „Územní studie Přelouč – Lipiny“.

95/ 30  Zastupitelstvu města Přelouč jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování „Územní studie Přelouč – Lipiny“.

95/ 31  Zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

95/ 32  Zastupitelstvu města Přelouč jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce, jako „určeného zastupitele pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

95/ 33  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017.

95/ 34  Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her.

95/ 35  Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat OZV č. 2/2017 kterou se zrušuje OZV č. 2/2013 Požární řád města Přelouče.

95/ 36  Zastupitelstvu města vzít na vědomí Dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech u Přelouče, jejímž objednatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

 

  • ROZHODUJE :

 

95/ 37  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

95/ 38  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

95/ 39  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na nákup terčového materiálu.

 

  • RUŠÍ :

 

95/ 40  Ceník inzerce platný k 31. 12. 2017 a osvobození od poplatku za inzerci nabídky práce.

95/ 41  Usnesení rady města č. 93/14 ze dne 20. 11. 2017, kterým byl schválen záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 36 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 5 400,00 Kč.

 

  • ZAMÍTÁ :

 

95/ 42  Žádost pana R. N. o poskytnutí dotace na rehabilitační cvičení s osobním trenérem z důvodu, že Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města neumožňují poskytnout dotaci na tento účel.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 12. 2017 15:49
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2017 15:55
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi