Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 95. schůze rady města

Usnesení 95. schůze rady města 1

konané dne 11. 12. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

95. schůze rady města konané dne 11. 12. 2017

 

Rada města Přelouče :    

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

95/  1   Závěry studie, vypracované v souvislosti s požadavkem majitelů části řadových garáží v Kladenské ulici v Přelouči na úpravu komunikací u garáží  na pozemku p.č. 916/97, ze které vyplynuly předpokládané finanční náklady na výstavbu komunikací a řešení likvidace dešťových vod v požadované lokalitě ve výši cca 11 885 000,00 Kč.

95/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 11. 2017.

95/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy v Tupesích ze dne 1. 12. 2017.

95/  4   Přehled příjmů a výdajů na Městskou policii Přelouč za období 2010 - 2017.

 

 • SCHVALUJE :

 

95/  5   Finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou Mgr. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

95/  6   Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč.

95/  7   Smlouvu D46/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

95/  8   Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ELEKTROWIN a.s. ze dne 20. 2. 2008.

95/  9   Odpisový plán na rok 2017 pro příspěvkovou organizaci MŠ Kladenská ve výši 254 156,00 Kč.

95/ 10  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu 2 ks zahradních WC v mateřské škole v Kladenské ulici č.p. 1384 v Přelouči, uzavřené s podnikatelem Danielem Javoříkem, Semín, Přelouč, IČO: 72902604, kterým se prodlužuje termín dokončení díla s ohledem na klimatické podmínky do 30. 4. 2018.

95/ 11  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 396/7, p.č. 396/15, p.č. 394/1, p.č. 394/21, p.č. 394/22, p.č. 395/2, p.č. 395/6, p.č. 395/5 a p.č. 395/4, vše v k.ú. Přelouč.

95/ 12  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/4, p.č. 402/4, p.č. 401/5 a p.č. 402/6, vše v k.ú. Přelouč.

95/ 13  Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích (bývalý sklad CO), Českému filumenistickému svazu, se sídlem Lužická 1075, Úvaly, IČO: 00442992, za cenu 2 400,00 Kč/m2 ročně.

95/ 14  Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým filumenistickým svazem, se sídlem Lužická 1075, Úvaly, IČO: 00442992.

95/ 15  Uzavření nájemní smlouvy s K. S. na byt č. 2 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 16  Uzavření nájemní smlouvy s O. R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 17  Uzavření nájemní smlouvy s J. V. na byt č. 5 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

95/ 18  Uzavření nájemní smlouvy s I. B. na byt č. 3 v ulici Za Fontánou  od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 19  Uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

95/ 20  Uzavření nájemní smlouvy s E. N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 21 Uzavření nájemní smlouvy s K. O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou  od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

95/ 22  Nový ceník pro inzerci v měsíčním zpravodaj Přeloučský ROŠT s platností od 1. 1. 2018.

95/ 23 Zpoplatnění inzerce pro nabídku práce s platností od 1. 1. 2018 v měsíčním zpravodaji ROŠT.

95/ 24  Záměr na pronájem nebytový prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 90 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 13 500,00 Kč.

95/ 25  Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

95/ 26  Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup terčového materiálu.

95/ 27  Návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • UDĚLUJE :

 

95/ 28  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní J. H., za účelem pořádání hudební produkce v restauraci Na Růžku dne 26. 12. 2017 od 02:00 do 03:00 hodin ráno.

 

 • DOPORUČUJE :

 

95/ 29  Zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o pořízení „Územní studie Přelouč – Lipiny“.

95/ 30  Zastupitelstvu města Přelouč jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování „Územní studie Přelouč – Lipiny“.

95/ 31  Zastupitelstvu města Přelouč rozhodnout o pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

95/ 32  Zastupitelstvu města Přelouč jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce, jako „určeného zastupitele pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

95/ 33  Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017.

95/ 34  Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her.

95/ 35  Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat OZV č. 2/2017 kterou se zrušuje OZV č. 2/2013 Požární řád města Přelouče.

95/ 36  Zastupitelstvu města vzít na vědomí Dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech u Přelouče, jejímž objednatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

 

 • ROZHODUJE :

 

95/ 37  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

95/ 38  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

95/ 39  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na nákup terčového materiálu.

 

 • RUŠÍ :

 

95/ 40  Ceník inzerce platný k 31. 12. 2017 a osvobození od poplatku za inzerci nabídky práce.

95/ 41  Usnesení rady města č. 93/14 ze dne 20. 11. 2017, kterým byl schválen záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o výměře 36 m2 – objektu bývalé stodoly, za roční nájemné minimálně 5 400,00 Kč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

95/ 42  Žádost pana R. N. o poskytnutí dotace na rehabilitační cvičení s osobním trenérem z důvodu, že Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města neumožňují poskytnout dotaci na tento účel.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 12. 2017 15:49
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2017 15:55
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi