Obsah

Usnesení 92. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 92. schůze rady města 1konané dne 14. 11. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

92. schůze rady města konané dne 14. 11. 2017

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

92/  1   Předložené protokoly z otevírání obálek a 2. jednání hodnotící komise.

 

  • SCHVALUJE :

 

92/  2   Předloženou smlouvu o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO: 25945408, a souhlasí s jejím uzavřením na 10 let do 31. 12. 2027.

 

  • ROZHODUJE :

 

92/  3   O tom, že nejvhodnější nabídku v řízení Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících podal uchazeč ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO: 25945408, s nabídkovou cenou 26.444.871,62 Kč na dobu 10 let.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, uvedenému v protokolu z 2. jednání komise dne 9. 11. 2017.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 22. 11. 2017
Poslední aktualizace: 22. 11. 2017 09:11
Autor: