Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 58. schůze rady města

Usnesení 58. schůze rady města

konané dne 26. 9. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

58. schůze rady města konané dne 26. 9. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

58/  1   Projektové záměry příspěvkových organizací města, které jsou evidovány k datu 22. 9. 2016 ve Strategickém rámci MAP pro ORP Přelouč.

58/  2   Nabídku p. PhDr. Miloslava Macely, IČ: 69116946 na zpracování Analýzy potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč.

58/  3   Nabídky Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje č. 2015/304 a č. 2015/362 na zajištění administrace projektu „Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“.

58/  4   Nabídku č. 2015/363 Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na zpracování žádosti o dotaci z IROP na projekt „Rekonstrukce a modernizace komunikace pro pěší podél silnice I/2 ul. Pardubická, Přelouč“.

58/  5   Nabídku č. 2016/361 Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na dotační management projektu „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města“.

58/  6   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 9. 2016.

 

  • SCHVALUJE :

 

58/  7   Uzavření nájemní smlouvy s p. H. T. na byt č. 9 v Přelouči, na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

58/  8   Uzavření nájemní smlouvy s p. K. O. na byt č. 15 v Přelouči, na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016.

58/  9   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. H. na byt č. 1 v Přelouči, na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018.

58/10   Strategii rozvoje metropolitní sítě ve městě Přelouč.

58/11   Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, Přelouč, IČ: 12960502, Martinou Beňadíkovou, Řečany nad Labem, IČ: 70168831, Lenkou Pokornou Chvaletice, IČ: 73589373, Ditou Svobodovou, Břehy, IČ: 04592611. Tímto dodatkem se zvyšuje počet nájemců o Miluši Miláčkovou, Třemošnice, IČ: 64245799 a Janu Lejhancovou, Lázně Bohdaneč, IČ: 69169926.

58/12   Pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Zemědělským obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106.

58/13   Pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Farma Čermákovi, s.r.o., IČ: 03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice – Zelené Předměstí.

58/14   Snížení nabídkové ceny majetku z rekonstruované části Záložny č.p. 44, dle předloženého seznamu, o 50%.

58/15   Vnitřní předpis č. SM 13/2016  „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s platností od 1. 10. 2016.

58/16   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ se zhotovitelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501,  280 02 Kolín V, IČ: 25148117, kterým se navyšuje cena díla o 21.048 Kč bez DPH.

58/17   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a RWE GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 912/6 a p.č. 1908, oba v k. ú. Přelouč.

58/18  Smlouvu o spolupráci uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na administrativní zajištění realizační fáze a administraci projektu v udržitelnosti „Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ za cenu celkem 187.550 Kč vč. DPH z důvodu dobrých předchozích zkušeností při spolupráci.

58/19  Smlouvu o spolupráci uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na zpracování žádosti o podporu z IROP na projekt „Rekonstrukce a modernizace komunikace pro pěší podél silnice 1/2 ul. Pardubická, Přelouč“ za cenu 66.550 Kč vč. DPH.

58/20   Smlouvu o administraci  na kompletní administraci projektu „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města“ uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje za cenu 14.520 Kč.

58/21   Příkazní smlouvu uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na činnosti související s provedením zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektu „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ za cenu 59.290 Kč vč. DPH.

58/22   Smlouvu č. 001/16 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a M. H. se sídlem Přelouč.

58/23   Zvýšení úvazku uklízeček ve sportovní hale na 6 hodin s platností od 1. 10. 2016.

 

  • SOUHLASÍ :

 

58/24   S podnájmem bytu č. 29 v č. p. 1520 v ul. Veverkova v Přelouči nájemce J. a J. N., trvale bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o nájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

58/25   S použitím znaku města Přelouč na prezentačních materiálech Krajského svazu juda Pardubického kraje při příležitosti oslav 80. výročí založení.

 

  • MĚNÍ :

 

58/26   V usnesení rady města č. 53/9 ze dne 11. 7. 2016, kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků Zemědělskému a obchodnímu družstvu „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106, pouze celkové roční pachtovné na částku 84.144 Kč. Seznam propachtovaných pozemků zůstává beze změny.

58/27   V usnesení rady města č. 48/21 ze dne 2. 5. 2016, kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků společnosti Farma Čermákovi, s.r.o., IČ: 03304566, se sídlem 17. listopadu 237,  Pardubice – Zelené Předměstí, pouze celkové roční pachtovné na částku 11.036 Kč. Seznam propachtovaných pozemků zůstává beze změny.

 

  • RUŠÍ :

 

58/28   Usnesení rady města č. 53/10 ze dne 11. 7. 2016, kterým byla schválena pachtovní smlouva  uzavřená mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice, IČ: 00127876, se sídlem Živanice 106.

58/29   Usnesení rady města č. 48/22 ze dne 2. 5. 2016, kterým byla schválena pachtovní smlouva uzavřená mezi městem Přelouč a společností Farma Čermákovi, s.r.o., IČ: 03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice – Zelené Předměstí.

 

 

  • ZAMÍTÁ :

 

58/30   Nabídku společnosti BEKR na prezentaci města v publikaci Cykloturistický průvodce Východních Čech formou placené reklamy.

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 6:31
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi