Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 36. schůze rady města

Usnesení 36. schůze rady města

konané dne 15. 12. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

36. schůze rady města konané dne 15. 12. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

36/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25. 11. 2015.

36/  2 Že dne 30. 11. 2015 byla starostce města doručena písemná rezignace na mandát člena zastupitelstva města p. MUDr. Petra Licka, kterému tímto dnem mandát zaniká.

36/  3 Že na uvolněný mandát nastupuje p. Martin Židek, který se stal dnem 1. 12. 2015 členem zastupitelstva města.

 

  1. SCHVALUJE :

 

36/  4 Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“.

36/  5 Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu uzavíranou s Pardubickým krajem jakožto vlastníkem pozemku p.č. 1786/6 v k. ú. Přelouč zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, kdy tato smlouva je jedním z dokladů ve stavebním řízení pro povolení stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Sladkovského, Přelouč“ (mezi čp. 168 a čp. 173).

36/  6 Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby uzavíranou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  jakožto organizací oprávněnou na základě zákona hospodařit s p.č. 1794/2 v k.ú. Přelouč, kdy tato smlouva je jedním z dokladů ve stavebním řízení pro povolení stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského, Přelouč“ (mezi č.p. 168 a č.p. 173).

36/  7 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j. E791-V-342/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/106 v k.ú. Přelouč.

36/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j. E791-V-343/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 382/107 a p.č. 382/108, oba v k.ú. Přelouč.

36/  9 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště ¨Přelouč – IV. etapa“ s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, kterým se posunuje termín předání díla na 30. 11. 2015 a navyšuje cena o 193.865 Kč bez DPH.

36/10 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu části cyklostezky Přelouč – Klenovka – Veselí – Valy, umístěné v katastru města Přelouče a jeho místních částí, se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, za cenu 215.800 Kč bez DPH,  261.118 Kč s 21% DPH.

36/11 Záměr na pronájem prostor v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR na 1 den v týdnu za cenu 2.000 Kč/měsíc.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

36/12 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Charitě Přelouč ve výši 120.000 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhradu mzdových nákladů do 30% výše poskytnuté dotace, na  nájem, elektřinu, plyn, internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

36/13 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Charitě Přelouč ve výši 100.000 Kč na zajištění služby podpora rodiny - na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté výše dotace, na  pohonné hmoty, opravu aut, nájem, elektřinu, telefony pracovníků, pojištění.

 

36/14 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Charitě Přelouč ve výši 60.000 Kč na zajištění služby nácviku školních dovedností u dětí, které rodiče neumisťují do předškolního zařízení a podpory rodičovských kompetencí - na úhradu mzdových nákladů na nákup materiálu pro práci s dětmi a  rodiči, na propagaci a telefon pracovníka.

36/15 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Římskokatolické Farnosti Přelouč ve výši 20.000 Kč na opravu a nátěr fasády věže kostela.

36/16 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města TJ Sokolu Přelouč ve výši 320.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a údržbu budovy.

36/17 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Fotbalovému klubu Přelouč ve výši 200.000 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) a pronájem tělocvičen.

36/18 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Fotbalovému klubu Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 60. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané (na poháry, ceny, rozhodčí, stravu a propagační materiály – plakáty, bulletin…).

36/19 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Rugby Clubu Přelouč ve výši 120.000 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

36/20 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Basketbalovému klubu Přelouč ve výši 120.000 Kč na pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

36/21 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města HC Jestřábi Přelouč ve výši 120.000 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné).

36/22 Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města Orlu jednotě Přelouč, oddílu florbalu ve výši 120.000 Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí a startovné na soutěžích.

36/23 Zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti na MŠMT o poskytnutí dotace z Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ na rok 2016, subtitul 133512 „Podpora materiálně technické základny sportovních organizací“ na rekonstrukci sportovního stadionu (fotbalové hřiště, atletická dráha), ve výši 50% z nákladů stavby.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

36/24 Žádost p. V. R. o přidělení bytu č. 15 v domě čp. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči z důvodu jeho špatného stavebně technického stavu, který neumožňuje jeho užívání a plánované rekonstrukce, při které bude byt rozdělen na dvě bytové jednotky.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 16. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi