Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 34. schůze rady města

Usnesení 34. schůze rady města

konané dne 16. 11. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

34. schůze rady města konané dne 16. 11. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

34/  1 Celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2016 u odboru správy majetku.

34/  2 Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 3. 11. 2015 a společného zasedání sociálně zdravotní komise a školské a kulturní komise.

34/  3 Doporučení ze společného jednání sociálně zdravotní a školské a kulturní komise ze dne 3.11. 2015 o zajištění zkušebního provozu sociálně aktivizační služby pro předškolní děti.

34/  4 Zprávu velitele JSDH Přelouč o potřebnosti nákupu nového člunu RAPID HD 430alu vč. doplňků.

34/  5 Zprávu starosty České hasičské jednoty hasičského sboru Přelouč o oslavách 140. výročí založení sboru.

34/  6 Vyčíslení nákladů ve výši 450.000 Kč na rozdělení bytu č. 15, Za Fontánou 433 v Přelouči.

 

  1. SCHVALUJE :

 

34/  7 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č.j. S 35 733/2015-OŘ HKR, uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 382/107 a p.č. 382/108, oba v k. ú. Přelouč.

34/  8 Záměr na prodej částí pozemků p.č. 149/1 a p.č. 149/4 v k. ú. Klenovka o výměře cca 500 m2 za cenu minimálně 203,- Kč/m2.

34/  9 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, za nabídkovou cenu 5.369.617,70 Kč bez DPH, 6.479.237,50 včetně DPH.

34/10 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, s posunutím termínu zahájení i ukončení realizace o 16 dnů z důvodu zdlouhavějšího průběhu zadávacího řízení.

34/11 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Klenovka se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za cenu 487.000 Kč bez DPH, 589.270 Kč s 21% DPH.

34/12 Znění odpovědi na stížnost p. Z. O., jednatele společnosti OTTA vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o.  k průběhu výběrového řízení veřejné zakázky na zajištění klimatizace učeben v ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč.

34/13 Pronájem bytu č. 3 v č.p. 1564 o vel. 2+kk o výměře 54,91 m2 p. P. Š., trvale bytem Přelouč,  s platností od 1. 12. 2015 na dobu určitou 1 rok.

34/14 Nákup lodního člunu RAPID HD 430alu z rozpočtu JSDH Přelouč na rok 2016 dle předloženého návrhu.

34/15 Uplatnění žádosti o poskytnutí dotace -  programu JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2016 na nákup člunu RAPID HD 430alu.

34/16 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

34/17 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 ve výši 13.378 Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a  Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,  532 11 Pardubice.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

34/18 S použitím znaku města Přelouč na almanachu ke 140. výročí založení hasičského sboru Přelouč.

34/19 S bezúplatným převodem nepotřebného majetku Městské knihovny Přelouč v hodnotě 121.624,24 Kč dle předloženého seznamu zřizovateli Městu Přelouč, oddělení hospodářské správy.

34/20 Aby si Auto-Moto-Veteráni Přelouč o.s. zřídil sídlo  v objektu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

  1. PŘIJÍMÁ :  

 

34/21 Nabídku Městské knihovny Přelouč na bezúplatný převod majetku v hodnotě 121.624,24 Kč do vlastnictví města Přelouč.

 

  1. UDĚLUJE :  

 

34/22 Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských provozoven p. V. L., pro provozovnu Bar Palmička v Přelouči, a to na pátky a soboty do 05.00 hodin ráno následujícího dne na dobu do 31. 12. 2015.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

34/23 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi J. Č., bytem Přelouč a Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč a městem Přelouč na  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 265 a p.č. 264/4 v k. ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

34/24 Zastupitelstvu města pojmenovat veřejné prostranství- parkové prostory v centru města – na „Městský park“.

 

  1. ZAMÍTÁ :   

 

34/25 Nabídku firmy PUBLICSTREAM na online přenosy ze zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 18. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi