Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 33. schůze rady města

Usnesení 33. schůze rady města

konané dne 2. 11. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

33. schůze rady města konané dne 2. 11. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

33/  1 Změnu platových tarifů u ředitelů příspěvkových organizací města Přelouč s platností od 1. 11. 2015 (Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

33/  2 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 15. 10. 2015.

33/  3 Zprávu o financování XXI. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing.

33/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 11. 2015.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

33/  5 Jízdní řád linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s účinností od 13. 12. 2015.

33/  6 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilních svozů mezi městem Přelouč a kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s.

33/  7 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 12. 3. 2012 mezi městem Přelouč a společností TextilEco a.s.

33/  8 Plán inventur na rok 2015.

33/  9 Změnu č. 4 závazných ukazatelů plánu pro příspěvkové organizace na rok 2015 a plán odpisů na rok 2015.

33/10 Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od 1. 11. 2015.

33/11 Uzavření smlouvy příkazní se společností LiFe ProFit, s.r.o., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice na správu městských bytů.

33/12 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N. na byt č. 13 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016.

33/13 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. V. na byt č. 5 v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 30. 6. 2016.

33/14 Uzavření nájemní smlouvy s p. I. B. na byt č. 3 v Přelouči od 1. 12. 2015 do 31. 5. 2016.

33/15 Záměr na bezúplatný převod části pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč o výměře cca 500 m2 z vlastnictví města Přelouče do vlastnictví Pardubického kraje.

33/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČ: 27174824, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 2146, p.č.749/3, p.č. 758/8, p.č. 763/1, p.č. 763/5, p.č. 905/20, p.č. 905/21, p.č. 905/22, p.č. 1812/19 a p.č. 1812/24, vše v k. ú. Přelouč.

33/17 Vnitřní předpis č. SM 15/2015 „Pravidla pro připojování externích subjektů“.

33/18 Vnitřní předpis č. SM 16/2015 „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

33/19 Veřejnoprávní smlouvu č. 24/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Kladruby nad Labem.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

33/20 S přijetím bezúplatné služby od poskytovatele ELMET, spol. s r.o., Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 7.587 Kč.

33/21 S bezúplatným převodem majetku, pomníku Antonína Švehly, Spolku pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči z. s. do majetku  města.

 

  1. NESOUHLASÍ : 

33/22 S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč, p. F. K. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejich sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 3. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 11. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi