Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 31. schůze rady města

Usnesení 31. schůze rady města

konané dne 12. 10. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

31. schůze rady města konané dne 12. 10. 2015

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

31/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 10. 2015.

31/  2 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 18. 9. 2015.

31/  3 Výběr nejvhodnějšího kandidáta na správce městských bytů dle předloženého návrhu a doporučuje uzavřít smlouvu s Life Profit s.r.o. Pardubice.

31/  4 Požadavek občanů místní části Lohenice o prodloužení trasy školního autobusového spoje.

 

  1. SCHVALUJE :

 

31/  5 Přijetí finančního účelově určeného daru příspěvkové organizaci  Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice v hodnotě 26.184 Kč od společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. na nákup i-učebnic matematiky a metodik.

31/  6 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu pro příspěvkové organizace na rok 2015 a plán odpisů na rok 2015.

31/  7 Záměr na převod nájmu prostor sloužícího k podnikání v č.p. 1340 v Přelouči, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 17. 11. 1992 z původního nájemce p. Ladislavy Šefčíkové, bytem Račanská 1662, Přelouč, IČ: 13182439, na nového nájemce p. D. S., bytem Břehy.

31/  8 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Občanské záložně čp. 44 p. B. B., vykonávající funkci správce budovy, na dobu 3 let, tj. od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

31/  9 Prominutí poplatků z prodlení ve výši 19.500 Kč p. V. R.

31/10 Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přelouči s p. O. R. ke dni 12. 10. 2015.

31/11 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na byt č. 10 v Přelouči na dobu určitou od 13. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

31/12 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Řečany nad Labem  s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

31/13 Smlouvu o poskytnutí grantu  na činnost a provoz Kulturního a informačního centra města Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

31/14 Podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 771.000 Kč na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na financování nákladů pečovatelské služby v roce  2016.

31/15 Návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

31/16 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit hudební nástroj lesní roh (hornu) v hodnotě 45.000 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace.

31/17 S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Masarykovo nám. 45, Přelouč zakoupit multifunkční kopírku v hodnotě 65.000 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace.

31/18 S použitím znaku města  Přelouč na kalendáři „Každým rokem vzácnější“ vydávaného Domovem u fontány Přelouč.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

31/19 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s realizací parkoviště typu P+R včetně veřejného osvětlení na p.č.  382/106 v k. ú. Přelouč, jakožto součástí připravovaného přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží Českých drah v Přelouči.

31/20 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi D., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 43/1 v k. ú. Lhota pod Přeloučí,ve prospěch města.

31/21 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneuzavřenou mezi p. P. M., bytem Praha 3 a Ing. M. M., bytem Praha 8 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni   k pozemkům p.č. 183 a p.č. 127/1, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města.

31/22 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zavřenou mezi p.  S. K. bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva  odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům  p.č. 184/2 a p.č. 184/3, oba v k. ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města.

31/23 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 o výměře 493 m2 z vlastnictví p. J. V. bytem Přelouč za cenu 43.261 Kč.

31/24 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 15/36 uzavřenou mezi p. J. V. bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/17 v k.ú. Přelouč.

31/25 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1817/12 v k. ú. Přelouč o výměře 335 m2 odděleného z pozemku p.č. 1817/1,  z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

31/26 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč na bezúplatný převod pozemku p.č. 1817/12 v k. ú. Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 14. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi