Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 24. schůze rady města

Usnesení 24. schůze rady města

konané dne 13. 7. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

24. schůze rady města konané dne 13. 7. 2015

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

24/  1 Zprávu o stavu neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2015 a vymožených dlužných částkách za období od  1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.

24/  2 Výpověď p. H. P., z nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor v objektu č.p. 1340 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřené dne 17.11. 1992. Nájemní vztah bude ukončen k 31. 12. 2015.

24/  3 Zápis z jednání bezpečností a dopravní komise ze dne 25. 6. 2015.

 

 1. SCHVALUJE :

 

24/  4 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace - zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komunikace pro 9 RD, Lohenice – 1. etapa“.

24/  5 Výjimku z vnitřní směrnice č.1/2015 – Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu– pro uzavření smlouvy o dílo na inventarizaci pozemků, analýzu zemědělských pozemků a optimalizaci nájemních smluv k zemědělským pozemkům města Přelouč se společností CleverMaps a.s., Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 01403729.

24/  6 Smlouvu o dílo na inventarizaci pozemků, analýzu zemědělských pozemků a optimalizaci nájemních smluv k zemědělským pozemkům města Přelouč se společností CleverMaps a.s., Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ: 01403729, za cenu 269.500 Kč bez DPH,  326.095 Kč s 21% DPH.

24/  7 Záměr na prodej pozemků p.č. 410/46 o výměře 142 m2 odděleného z pozemku p.č. 410/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče a pozemku p.č. 594/6 o výměře 48 m2 odděleného z pozemků p.č. 594/1 a p.č. 594/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. F. S., bytem Pardubice, za cenu minimálně 100,- Kč/m2.

24/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, uzavřené dne 4. 3. 2014 mezi městem Přelouč a společností Hanel, spol. s r.o., kterým se upravuje výše záloh na energie.

24/  9 Smlouvu o výkonu funkce lesního odborného hospodáře, uzavřenou mezi městem Přelouč a ing. Janem Vackem, IČ: 13230352, bytem Obránců míru 114, Řečany nad Labem.

24/10 Uzavření nájemní smlouvy s M. K. na byt č. 14 v Přelouči od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016.

24/11 Veřejnoprávní smlouvu č. 21/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Tetov.

24/12 Veřejnoprávní smlouvu č. 22/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Hlavečník.

24/13 Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč.

24/14 Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2015 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUB Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

24/15 S umístěním zákazového dopravního značení B29 (zákaz stání) na místní komunikaci Hradecká u nemovitosti č.p. 614 dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 25. 6. 2015.

 

 1. JMENUJE :  

 

24/16 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Komunikace pro 9 RD, Lohenice – 1. etapa“  ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

24/17 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Komunikace pro 9 RD, Lohenice – 1. etapa“ p. ing. Ivana Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

24/18 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Komunikace pro 9 RD, Lohenice – 1. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzenímkvalifikace uchazečů, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. SVĚŘUJE :  

 

24/19 V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pravomoc jednat jménem města v pracovně právních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců zařazených do Městské policie Přelouč veliteli městské policie str. Leoši Slavíkovi, DiS.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

24/20 Zastupitelstvu města navýšit ZŠ Smetanova 1509, Přelouč v rámci rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015 provozní příspěvek o částku 41.540 Kč jako účelově vázané prostředky na úhradu nákladů na asistenta pedagoga pro žáka 1. třídy.

 

 1. RUŠÍ :  

 

24/21 Usnesení rady města č. 116/7 ze dne 6. 10. 2014 (schválení záměru na prodej částí p.p.č. 410/4, p.č. 594/1 a p.č. 594/5 v k.ú. Lohenice p. F. S.).

24/22 Usnesení rady města č. 84/15 ze dne 7. 10. 2013 (svěření pravomoci jednat jménem města Bc. Radkovi Hrdému).

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

24/23 S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč, p. A. V., trvale bytem Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Orgánu samosprávy nesmí být poskytnuty bližší informace o sociálních podmínkách žadatele, žadatel není občanem města a orgán samosprávy není schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

24/24 S druhou, ekonomickou variantou řešení stavby komunitního domu pro seniory na p.č. 749/3 a p.č.st. 1986/1 v k.ú. Přelouč dle návrhu Ing. arch. Pavla Mudruňky.

 

 1. NEUDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

24/25 Z OZV č. 4/2015 p. V. L., spočívající v prodloužení provozní doby v Baru Palmička, 17. listopadu, Přelouč.

24/26 Z OZV č. 4/2015 p. V. L., spočívající v prodloužení provozní doby v Bistro Baru, Hradecká 153, Přelouč.

24/27 Z OZV č. 3/2015 společnosti Gapa Group, a.s. spočívající v prodloužení provozní doby pro Hernu Bar Montána, Československé armády 116, Přelouč.

24/28 Z OZV č. 4/2015 společnosti Oraclio s.r.o. spočívající v prodloužení provozní doby v baru Montána, Československé armády 116, Přelouč.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 14. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi