Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 22. schůze rady města

Usnesení 22. schůze rady města

konané dne 22. 6. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

22. schůze rady města konané dne 22. 6. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

  1. SCHVALUJE : 

 

22/  1 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 195 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti p. Ing. M. K.

22/  2 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti účinnou od 1. 7. 2015.

22/  3 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1057 uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o., Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, Přelouč a Městem Přelouč na dodávky tepelné energie pro Základní školu, Kladenská 494, Přelouč a budovu sportovní haly, Za Fontánou č.p. 1611.

22/  4 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1056 uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o. a Městem Přelouč, která upravuje cenu, měření a vyúčtování dodávek tepelné energie pro budovu sportovní haly, Za Fontánou č.p. 1611.

22/  5 Záměr na prodej pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Klenovka o výměře 398 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

22/  6 Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie Přelouč č. 1/2015.

22/  7 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává Školní jídelna Přelouč, okres Pardubice na adrese Masarykovo nám. 44, 535 01 Přelouč, z 250 stravovaných na 280 stravovaných s účinností od 1. 9. 2015.

22/  8 Veřejnoprávní smlouvu č. 20/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Svojšice.

22/  9 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E. od 1. 7. 2015 do 31. 3.   2016.

 

  1. ROZHODUJE :

 

22/10 O poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč pro ZeHa studio s.r.o., Lidmily Malé 821, Pardubice, na úhradu výdajů (pódium, ozvučení, odměny pro děti, technické zajištění) souvisejících s pořádáním akce Rozloučení s prázdninami aneb bezpečně do školy v areálu Tank Power Přelouč dne 29. 8. 2015.

22/11 O poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč Cross Clubu Přelouč na výdaje související s účastí klubu na závodech Mistrovství Evropy a Mistrovství České republiky v Truck Trialu v roce 2015 (startovné, doprava na soutěž, opravy závodního vozidla).

 

  1. SOUHLASÍ :   

 

22/12 Se změnou odpisového plánu na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče.

22/13 S ponecháním nefunkčních částí potrubí rozvodů  CZT provozovaných společností Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. po jejich odpojení od funkčních rozvodů v pozemcích ve vlastnictví města Přelouč p.č. 876/1, p.č. 881/1, p.č. 2209 a p.č. 2211 v k.ú. Přelouč.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

22/14 Zastupitelstvu města schválit aktualizované rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2015.

22/15 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

22/16 Zastupitelstvu města projednat důvodovou zprávu k bodu schválení zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská za účelem realizace cyklostezky Pardubice – Týnec nad Labem.

22/17 Zastupitelstvu města schválit znění zakládací smlouvy a znění stanov svazku obcí Pardubická labská v rozsahu přílohy 1 a 2 důvodové zprávy.

22/18 Zastupitelstvu města uložit starostce města Bc. Ireně Burešové podpis zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská.

 

  1. RUŠÍ : 

 

22/19 Usnesení rady města č. 21/36 ze dne 15. 6. 2015 (doporučení zastupitelstvu schválit původní rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města).

22/20 Usnesení rady města č. 20/27 ze dne 1. 6. 2015 (doporučení zastupitelstvu zamítnout žádost p. O. J. o odkup pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Klenovka).

22/21 Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie  Přelouč, který byl účinný od 17. 3. 2003.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 23. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi