Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 92. schůze rady města

Usnesení 92. schůze rady města

konané dne 13. 1. 2014

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

92. schůze rady města konané dne 13. 1. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

92/1 Stanovisko p. F. S., ze dne 6. 1. 2014 k prodeji pozemků na poloostrově lohenicko - mělického písníku.

92/2 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 17. 12. 2013.

92/3 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

92/4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 8. 1. 2014.

92/5 Poděkování HC Jestřábi Přelouč za realizaci výstavby kabin.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

92/6 Pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč p. Janu Vančurovi, IČ 69888906, z roční nájemné 7.280 Kč.

92/7 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Janem Vančurou, IČ 69888906, na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného prodejního stánku.

92/8 Propachtovat dále uvedené pozemky v k.ú. Tupesy u Přelouče společnosti Liponova, a.s., IČ: 25282778 za pachtovné ve výši 2.110 Kč/ha/rok: p.p.č. 211 o výměře 1 989 m2, č. 91/1 (PK)o  výměře 14 109 m2, č. 94/12 (PK) o výměře 3 435 m2, č. 102/2 (PK) o výměře 586 m2, č. 106/1 (PK) o výměře 5 882 m2, č. 106/2 (PK) o výměře 18 151 m2, č. 106/7 (PK) o výměře 5 750 m2,  č. 112/2 (PK) o výměře 4 855 m2, č. 122/1 (PK) o výměře 6 936 m2, č. 218 (PK) o výměře  2 941 m2, č. 224 (PK) o výměře 586 m2, podíl 1/56 č. 90/26 (PK) o celkové výměře     2 232 m2,  podíl ½ č. 90/24 (PK) o celkové výměře 9 754 m2, podíl ½ č. 91/42 (PK) o celkové výměře 177 m2.

92/9 Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Liponova, a.s., IČ: 25282778 na propachtování pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče.

92/10 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 97/5 o výměře 20 m2 v k.ú. Mělice za cenu minimálně 45 Kč/m2.

92/11 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 270 m2 p. M. L., bytem Jahnova, Přelouč a p. R. M., bytem Travná, Horní       Bradlo, za cenu 370 Kč/m2.

92/12 Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 24 m2 manželům H., bytem Edvarda Beneše, Přelouč za roční nájemné 1.000 Kč.

92/13 Záměr na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 838/2 v k.ú. Přelouč.

92/14 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v č.p. 57 a pozemku p.p.č. 507/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D. a I. P., oba bytem Sulovice, Kutná Hora, a to ke dni 31.12. 2013.

92/15 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Denisou Dubcovou, IČ: 01374273, a to ke dni 28. 2. 2014.

92/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M., na byt č. 6 v ul. Za Fontánou         v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014.

92/17 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 5.000 Kč Charitě Přelouč – Dobrovolnické centrum Přelouč na vzdělávání dobrovolníků vč. supervize v roce 2014.

92/18 Dotace z fondu rady města:

 1. 5.000 Kč Domovu sv. Josefa, Žírec na náklady související se zajištěním sociálních služeb občanům města v roce 2014,
 2. 10.000 Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na náklady související s výkonem terénních sociálních služeb na katastru města v roce 2014,
 3. 5.000 Kč Svazu tělesně postižených ČR, místní organizaci Přelouč na náklady související s činností organizace v roce 2014,
 4. 10.000 Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu energií v sídle KČT v Přelouči v roce 2014,
 5. 7.500 Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb občanovi města,
 6. 10.000 Kč SK SKI Přelouč na činnost sportovního klubu v roce 2014 (podpora sportovní činnosti, materiálně technické základny a sportovní vybavení klubu),
 7. 5.000 Kč oddílu futsalu FC Mazáci Přelouč na úhradu nákladů za pronájem sportovní haly,
 8. 20.000 Kč HS ČHJ Přelouč na podporu činnosti s mládeží v roce 2014 (pořádání soutěží, doprava na soutěže, letní dětské soustředění).

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

92/19 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. s odstraněním havárie teplovodního potrubí v ul. Tyršova v Přelouči  firmou určenou jednatelem společnosti bez výběrového řízení.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

92/20 Zastupitelstvu města neuplatnit předkupní právo na odkoupení  spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků p.p.č. 93/9 a p.p.č. 99/5 v k. ú. Škudly od p. H. S., bytem Svitavy.

92/21 Zastupitelstvu města navýšit v rámci rozpočtového  opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014 dotaci Charitě Přelouč o 20 000 Kč na činnost Jakub klubu a o 40 000 Kč na službu  Podpora rodiny.

92/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014 finanční  dar ve výši 30.000 Kč sbormistrovi J. B. Foerster p. Petru Vackovi za vedení sboru.

92/23 Zastupitelstvu města zařadit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2014 do kapitoly V1 finanční částky ve  výši:

 1. 100.000 Kč Stehno marine klub Pardubice na pořádání Mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování,
 2.  25.000 Kč Volant, o.p.s. Přelouč na úhradu nájemného.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

92/24 Žádost p. Aleše Kouby, starosty SDH Mělice o poskytnutí dotace na činnost okrsku č. 14 z důvodu nesplnění  podmínek pro poskytnutí dotace.

92/25 Žádost Klubu aktivní senior Přelouč o poskytnutí dotace na činnost z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro poskytnutí dotace.

92/26 Žádost Hospice Anežky České, Červený Kostelec o poskytnutí dotace z důvodu, že v roce 2013 Hospic nezajišťoval sociální služby pro občany města.

92/27 Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti STATIM, Praha na poskytnutí příspěvku na zřízení a servis babyboxů v ČR.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                     Ing. Ivan M o r a v e c

      starostka                                                            místostarosta

Datum vložení: 14. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi