Obsah

Usnesení 115. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 25. 9. 2014

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

115. schůze rady města konané dne 25. 9. 2014

Rada města Přelouče :  

  1. SCHVALUJE:  

115/  1 Smlouvu o nájmu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 433 v ul. Za Fontánou, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109.
115/  2 Smlouvu o nájmu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči,  uzavřenou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109.
115/  3 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10 v Přelouči, ul. Za Fontánou, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014.
115/  4 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3, v v Přelouči, ul. Jana Dítětě na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014.
115/  5 Finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč AVIA CROSS CLUBU Přelouč, Jižní 1366, Přelouč na úhradu startovného závodů v TRUCK TRIALU, úhradu pohonných hmot a na náklady  spojené s opravou závodního vozidla AVIA 4x4.

  1. SOUHLASÍ: 

115/  6  S přijetím peněžního daru  Školní jídelně Přelouč, Obránců míru 1025 ve výši 6.468 Kč z projektu  „obědy pro děti“  společnosti Women for Women, o.p.s. naúhradu obědů pro 6 dětí.
115/  7  S použitím znaku města Přelouč na soutěžním vozidle AVIA 4x4 týmu AVIA CROSS CLUB Přelouč.

  1. UDĚLUJE  VÝJIMKU:  

115/  8  Z časového omezení stanoveného čl. 7 odst.  2 OZV č. 9/2012 Rugby Club Přelouč, o.s. k pořádání veřejné hudební produkce, oslav 40 let založení sportovního klubu  Rugby Přelouč, dne 28. 9. 2014 v době od  00.00 do 02.00 hodin v prostorách Rugby clubu,Sportovní ulice, Přelouč.

  1. VYDÁVÁ SOUHLAS:

115/  9 Společnosti ČEZ Energo, s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,  IČ: 29060109 s výstavbou výroby elektřiny a tepla, kogenerační jednotkou do objektu kotelny na nám. 17. listopadu, č. p. 1518, st. p. č. 1772 v k. ú. Přelouč o jmenovitém elektrickém výkonu 200 kWe a tepelném výkonu 274 kWt, výrobní jednotky TEDOM Cento T200, palivo zemní plyn. Investorem a provozovatelem kogenerační jednotky bude společnost ČEZ Energo, s.r.o.

 

  1. DOPORUČUJE: 

115/10  Zastupitelstvu města zřídit právo stavby k pozemku p. č. 2021 v k. ú. Přelouč ve prospěch  Spolku pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z. s.
115/11  Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. V.V. o povolení zřízení herny v prostoru TRIPLE BAR, Hradecká 300, Přelouč.

 

  1. ZRUŠUJE:

115/12 Usnesení rady města č. 94/23 ze dne 6. 2. 2014 (instalace jednotky TEDOM Quanto D770).

 


       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                            ing. Ivan  M o r a v e c
                starostka                                                                                                místostarosta


Vytvořeno: 26. 9. 2014
Poslední aktualizace: 26. 9. 2014 00:00
Autor: Petr Vlček