Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 114. schůze rady města

Usnesení 114. schůze rady města

konané dne 15. 9. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČ

USNESENÍ

114. schůze rady města konané dne 15. 9. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

114/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25. 8. 2014.  

114/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 9. 2014.

114/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 3. 9. 2014.

114/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 1. 9. 2014.

114/  5 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč,  uzavřené mezi městem Přelouč a p. N. V. k 31. 12. 2014.

114/  6 Žádost p. P.S., Přelouč o snížení nájemného v obchodě v Mělicích.

 

  1. ROZHODUJE : 

 

114/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ podal  uchazeč:

  • Tomáš Mikula, ELMIK, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 60040459, nabídková cena bez DPH : 5.058.164 Kč,

  • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

EMPEMONT, s.r.o., Železničního vojska 1472, 750 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 27772179, nabídková cena bez DPH: 5.092.484 Kč,

  • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice,

IČ: 27797007, nabídková cena bez DPH: 5.141.850 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v předložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

114/  8 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

114/  9 Vnitřní předpis č. SM09/2014 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“.

114/10 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu sociálních zařízení v předsálí hlavního sálu budovy Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči s firmou LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o práce, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace díla nebo na základě požadavku objednatele, za cenu 132.627,00 Kč bez DPH, 160.479,00 Kč s 21% DPH.

114/11 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy mandátní na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro rekonstrukci sportoviště včetně zázemí, uzavřené se společností PROJECTICON s.r.o. – projekční a konzultační kancelář, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459, na základě kterého se upravují sjednané termíny plnění a nabídková cena se zvyšuje o částku 16.000 Kč bez DPH, 19.360 Kč včetně DPH z důvodu městem požadovaného zvýšení rozsahu prací.

114/12 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p. S. K., bytem Lhota, Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 470/5 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

114/13 Záměr na propachtování části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. H. V., bytem Přelouč, od 1. 1. 2015 za roční nájemné 7.280 Kč.

114/14 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na výrobu a montáž sedaček do Městského kina Přelouč firmou KINOEXPORT s.r.o., Korytná 382,  687 52 Korytná, IČ: 25315943.

114/15 Smlouvu o dílo na výrobu a montáž 245 ks sedaček do Městského kina Přelouč s firmou KINOEXPORT s.r.o., Korytná 382,  687 52 Korytná, IČ: 25315943, za cenu 946.925 Kč bez DPH, 1.145.779,25 Kč včetně DPH.

114/16 Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/BVB/2014/028 mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1794/23 a p.p.č. 1764/2 v k.ú. Přelouč.

114/17 Zařadit v rámci rozpočtového opatření č. IV rozpočtu města na rok 2014 částku 70.304 Kč na nově zřízené pracovní místo vychovatelky školní družiny v Základní škole Přelouč Smetanova 1509, okres Pardubice.

114/18 Návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

114/19 Termíny konání schůzí rady města dne 25. 9., 6. 10. a 20. 10. 2014.      

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

114/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2014.

114/21 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, za cenu 200.000 Kč: p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2 , p.p.č. 1794/35 o výměře 101 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č.  1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2,   p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2,, p.p.č. 1812/25 o výměře 32  m2, p.p.č. 1812/26 o výměře  94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře   257 m2 a p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2.

114/22 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, na odkoupení pozemků p.p.č. 773/9, p.p.č. 1794/34, p.p.č. 1794/35, p.p.č. 1811/6, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/7 a p.p.č. 2191/11, vše v k.ú. Přelouč.

114/23 Zastupitelstvu města schválit záměr zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice jako podkladu pro založení spolku obcí sdružujícího obce po plánované trase a podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace s cílem realizace Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice.

114/24 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ve výši  42.000 Kč na zpracování „Studie  proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubice do Kojic“.

114/25 Zastupitelstvu schválit  Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem  Přelouč a společností K2 invest  s.r.o., IČ: 26008921, kterým se mění termín uzavření kupní  smlouvy.

 

  1. UKLÁDÁ :  

 

114/26 Tajemnici MěÚ  zajistit vyklizení bytu č. 2 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční, č.p. 1414 do 31. 10. 2014.

114/27 Tajemnici MěÚ uzavřít s p.A. S. dohodu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu č. 2 v č.p. 1414 v ul. Sluneční v Přelouči.

 

 

           Bc. Irena  B u r e š o v á                Ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                       místostarosta    

Datum vložení: 17. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi