Obsah

Usnesení 113. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 8. 9. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

113. schůze rady města konané dne 8. 9. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. SCHVALUJE :  

 

113/  1 Smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na jejímž základě obdrží město 2.357 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

113/  2 Smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. majetku města v hodnotě 2.357.000 Kč.

113/  3 Za účelem udělení licence žadateli ČEZ Energo, s.r.o. Dohodu o užívání stavební části výrobny tepla v nemovitosti č. p. 1414, p. č.  2188 uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o.

113/  4 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 433 v ul. Za Fontánou a v budově č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČ: 29060109 na dobu neurčitou za roční nájemné 900,- Kč/m2 za účelem provozování kotelen.

 

  1. UDĚLUJE :

 

113/  5 Souhlas Mateřské škole Kladenská, Přelouč s pronájmem prostor kotelny včetně technologie společnosti ČEZ Energo, s.r.o.  za účelem výroby a dodávky tepla pro mateřskou školu.

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                               místostarosta


Vytvořeno: 15. 9. 2014
Poslední aktualizace: 15. 9. 2014 00:00
Autor: