Obsah

Usnesení 104. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 23. 6. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

104. schůze rady města konané dne 23. 6. 2014
 

Rozhodování v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

Rada města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti činí tato rozhodnutí :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

104/  1 Zprávu dozorčí rady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. o její činnosti v roce 2013.

104/  2 Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013.

104/  3 Výroční zprávu společnosti za rok 2013.

104/  4 Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

 

  1. SCHVALUJE : 

104/  5 Roční účetní závěrku společnosti za rok 2013.

104/  6 Plán oprav a údržby společnosti na rok 2014.

104/  7 Novou zakladatelskou listinu společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. a podřizuje se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

104/  8 Převedení zisku společnosti za rok 2013 ve výši 61.620,11 Kč do fondu odměn společnosti.

104/  9 Výplatu mimořádných odměn členům dozorčí rady společnosti za rok 2013 ve výši 3.000 Kč/člen z fondu odměn.

104/10 Výplatu mimořádného plnění jednateli společnosti v souladu se Smlouvou o výkonu funkce jednatele, čl. IV, odst. 4.

104/11 Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti účinnou od 1. 7. 2014.

 

  1. UKLÁDÁ :  

104/12 Jednateli společnosti vzhledem k předpokládané likvidaci společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. k 30. 6. 2015 vypovědět stávající smlouvy o dodávce tepla a teplé vody s těmi společenstvími vlastníků bytových jednotek, která neuzavřela smlouvu s novým dodavatelem tepla.

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

 

                   starostka                                                     místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2014
Poslední aktualizace: 25. 6. 2014 00:00
Autor: