Obsah

usnesení 91. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 30.12.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

91. schůze rady města konané dne 30. 12. 2013

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

91/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 17. 12. 2013.

91/  2 Oznámení diecézní katolické charity Hradec Králové o konání Tříkrálové sbírky ve dnech 1. až 14. 1. 2014.

91/  3 Návrhy  p. E. Č., k řešení dopravy cyklistů ve městě.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

91/  4 Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč.

91/  5 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty vzniklé v souvislosti se zajištěním náhradní dopravní obslužnosti místních částí města Mělic a Lohenic uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

91/  6 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516, Přelouč, p. Z. M., bytem Přelouč, Karla Čapka od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou.

91/  7 Finanční příspěvek z fondu rady města na rok 2014 ve výši 5.000 Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, na podporu sociální služby Potravinová pomoc občanům města v roce 2014.

91/  8 V působnosti valné hromady spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. za splnění všech stanovených povinností jednateli společnosti finanční plnění v souladu s čl. 4 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.

91/  9 Podání žádosti o změnu místa poskytování školských služeb – školní družiny z ul. Kladenská č.p. 845 na ul. Kladenská č.p. 494 Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice v nejbližším možném termínu.

 

  1. SOUHLASÍ :    

 

91/10 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti ul. Jižní naproti domu č.p. 1370 pro držitele průkazu ZTP/P R. S., Jižní ul., Přelouč s platností od 15. 1. 2014 do 15. 1. 2016.

 

  1. ODKLÁDÁ :  

 

91/11 Rozhodnutí na vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč.

 

  1. ZAMÍTÁ :   

 

91/12 Žádost p. S. L., o provozování informačního centra v Gavi Caffé.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                           Ing. Ivan  M o r a v e c

    starostka                                                          místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 31. 12. 2013
Poslední aktualizace: 31. 12. 2013 00:00
Autor: