Obsah

usnesení 77. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 27.06.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________77. schůze rady města konané dne  27. 6. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. ROZHODUJE :  

 

77/  1 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky na koupi nového osobního

          automobilu pro odbor sociální MěÚ Přelouč podala společnost PROFI AUTO SERVIS s.r.o. ,

          Kolovratská 1367, Říčany, IČ: 24789488, s nabídkovou cenou 194 900,- Kč vč. DPH,

  • že ve druhém pořadí se umístila společnost Autoprodej DUKLA s.r.o., Teplého 2692, Pardubice, IČ: 49285688, s nabídkovou cenou 195 415,- Kč vč. DPH,
  • že ve třetím pořadí se umístila společnost Autosalon Louda spol. s.r.o., Hradecká 555, Pardubice, IČ: 46358714, s nabídkovou cenou 197 600,- Kč vč. DPH.

 

  1. SCHVALUJE :   

 

77/  2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2013 na úpravu pavilonu bývalé základní školy praktické na

          třídu mateřské školy v Kladenské ulici č.p. 1384 v Přelouči, uzavřené dne 27. 5. 2013 se

          společností Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ 47473053.

          Finanční hodnota dodatku činí 363 485,- Kč bez DPH.

77/  3 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě č. 47588689 o službách elektronických komunikací a o

          prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství uzavřené s T-Mobile Czech

          Republic a.s.

77/  4 Smlouvu o dílo na ochranu průčelí budovy základní školy na Masarykově náměstí č.p. 45 proti

          usedání holubů s firmou Adolf Jakeš, Líšťany 101, 330 35 Líšťany, IČ 11623489, za

          nabídkovou  cenu 171 399,- Kč bez DPH, 207 393,- Kč s 21% DPH.

77/  5 Kupní smlouvu na nákup osobního automobilu pro odbor sociální MěÚ Přelouč uzavřenou se

          společností PROFI AUTO SERVIS s.r.o., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, IČ: 24789488,

          v celkové ceně 194 900,- Kč vč. DPH.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

77/  6 S realizací opravy náveského kříže a ozdobného oplocení v místní části  Klenovka dle nabídky

          p. Ladislava Jiráka.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

77/  7 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na prodej vodovodu vybudovaného v lokalitě Na

          Obci uzavřenou mezi společností Volaris, s.r.o. a městem Přelouč.

77/  8 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na prodej komunikací včetně chodníků, splaškové

          a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a sadových úprav vybudovaných v lokalitě

          Na Hodinářce uzavřenou mezi společností K2 Invest, s.r.o. a městem Přelouč.

 

  1. NEUDĚLUJE :   

 

77/  9 Trvalou výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 

           9/2012 p. V. L., bytem Břehy, a to každý pátek a sobotu od 02.00 do 04.00 hodin

           ráno za účelem pouštění reprodukované hudby v nočním baru v Hradecké ul. v Přelouči.

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                      starostka                                                                           místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 1. 7. 2013
Poslední aktualizace: 1. 7. 2013 00:00
Autor: