Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 74. schůze rady města

konané dne 23.05.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________74. schůze rady města konané dne 23. 5. 2013____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. SCHVALUJE :  

 

74/  1 Smlouvu o dílo na úpravu pavilonu bývalé základní školy praktické na třídu mateřské školy

          v Kladenské ul. č.p. 1384 v Přelouči se společností Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská

          1661, 535 01 Přelouč, IČ 47473053, za cenu 1.443.426,72 Kč včetně DPH.

74/  2 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2013 Andree Mráčkové, Ovčáry, Kolín, IČ 01595971, za celkovou cenu

          35 000,- Kč.

74/  3 Pronájem prodejního místa č. 5 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na 

          sezónu 2013 p. Lubomíru Tůmovi, Jana Palacha, Pardubice, IČ 62036912, za celkovou

          cenu 33 000,- Kč.

74/  4 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Petrou Tatíčkovou, Erno Košťála,  Pardubice, IČ 42902614.

74/  5 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Tomášem Šimonem, bytem

          Tyršova, Přelouč, IČ 63603811.

74/  6 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Andreou Mráčkovou, Ovčáry,

          Kolín, IČ 015959716.

74/  7 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 5 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lubomírem Tůmou, Jana Palacha,

          Pardubice, IČ 620369128.

74/  8 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice

          – Mělice na sezónu 2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a a Miloslavem Vařákem, IČ

          73663913.

74/  9 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 21279/2013 uzavřenou mezi městem Přelouč a  Pardubickým

          krajem na poskytnutí neinvestiční dotace pro ZUŠ Přelouč.

74/10 Výsledky ceny Reprezentant školy.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

74/11 S podnájmem bytu č. 4 v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemkyně K.

          P., trvale bytem Tůmy Přeloučského č.p. 1540, Přelouč za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

74/12 Souhlasí s podáním přihlášky města do soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2013 na budovu

           nového městského úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ROZHODUJE :  

 

74/ 13 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na úpravu pavilonu bývalé základní školy

           praktické na třídu mateřské školy v Kladenské ul. č.p. 1384 v Přelouči podal uchazeč Stavební

           podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ 47473053, s nabídkovou cenou

           1 443 426,72 Kč vč. DPH, dodací lhůtou 8 týdnů a záruční dobou 60 měsíců,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč Rudolf Kmoch spol. s.r.o., U Kamenné vily 513,

530 03 Pardubice, IČ 45537585, s nabídkovou cenou1 566 473,77 Kč včetně DPH, dodací lhůtou 8 týdnů a záruční dobou 60 měsíců,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč Stavební společnost Chrudim, s.r.o., Čáslavská 1247, 537 01 Chrudim, IČ 49288863, s nabídkovou cenou  1 567 632,42 Kč vč. DPH, dodací lhůtou 8 týdnů a záruční dobou 60 měsíců,
 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč Apex Bohemia s.r.o., Labská 1833, 530 02 Pardubice, IČ 64788440 s nabídkovou cenou 1 903 665,00 Kč vč. DPH, dodací lhůtou 8 týdnů a záruční dobou 36 měsíců.

 

 1. DOPORUČUJE :   

 

74/14 Zastupitelstvu města zrušit usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

          15.12. 2011 odst. II, bod 7), kterým bylo schváleno znění  záměru na prodej budovy č.p.

          47 a k ní příslušejících pozemků.

74/15 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ budovy č.p. 47 na

          pozemku st.p.č. 169 a podílu ½ pozemku st.p.č. 169 o výměře 211 m2 (dle geometrického plánu

          č. 1891-4/2012 ověřeným ing. Františkem Ledvinou dne 2. 2. 2012) a pozemku p.p.č. 179 o

          výměře 289 m2 včetně příslušenství, vše v k.ú. Přelouč, za cenu dle znaleckého posudku. Město

          si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :    

 

74/16 Z časového omezení stanoveného v čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012    

           pro pořádání veřejných hudebních produkcí Kulturním službám města Přelouče na dobu od 

00.00 do 01.00 hod ve dnech  22. 6.,  14. 7.  a 21. 7. 2013 na taneční večery pořádané

v prostorách parku za ZŠ Masarykovo nám.

 

 1.  RUŠÍ :

 

74/17  Usnesení rady města č. 73/15 bod c) ze dne 13. 5. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                             místostarosta

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi