Obsah

usnesení 71. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 18.04.2013

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________71. schůze rady města konané dne 18. 4. 2013____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. VYŘAZUJE :

 

71/  1 Uchazeče Sumo Group, a.s., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, na základě 

          doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze zadávacího řízení

          na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov pro budovy města Přelouč v roce 2013

          z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

 1. ROZHODUJE :   

 

71/  2 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na zpracovatele průkazů energetické náročnosti

          budov pro budovy města Přelouč v roce 2013 podal uchazeč:

 • IR INSPECTIONS s.r.o.

                 Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují, IČ 275 35 509

                 nabídková cena : 74 000,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

TECHPROJEKT s.r.o.

Jilemnického 437, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25922301,

nabídková cena : 79 800,- Kč bez DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

ing. Martin Škornička

Jílkova 185, 615 00 Brno, IČ 66691923

nabídková cena: 89 600,- Kč bez DPH,

 • pořadí na čtvrtém až šestnáctém místě odpovídá pořadí stanovenému komisí pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek uvedeném v předložené zprávě.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

71/  3 Záměr na směnu dílu „a“ pozemku st.p.č. 4 v k.ú. Mělice o výměře 72 m2 ve vlastnictví manželů

          J. a A. Š., Mělice 3, za díl „b“ pozemku p.p.č. 4/1 v k.ú. Mělice o výměře

          35 m2 ve vlastnictví města Přelouče s doplatkem rozdílu ve výměrách pozemků ve výši 150,-

          Kč/m2.

71/  4 Změnu č. 2 Smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč,

          Kladenská 1332, IČ 48160903 ze dne 23. 9. 2004.

71/  5 Smlouvu o dílo na zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro budovy města Přelouč 

          v roce 2013 s firmou IR INSPECTIONS s.r.o., Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad

          Metují, IČ 27535509 za cenu 89 540,- Kč vč. DPH.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

71/  6 S provedením stavebních úprav  v budově č.p. 17 v Lohenicích – propojení nově pronajaté

          místnosti s prostory pohostinství.

 

 

 

 

 

 

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

71/  7 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se

          všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu minimálně 9 000 000,- Kč:

          stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, stavba

          bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na

          pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2602, stavba bez č.p. na pozemku

          st.p.č. 2603, stavba bez č.p. na pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605

          pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, st.p.č. 2599 o výměře

          825 m2, st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, st.pč.. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře

          528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře 29 m2, st.p.č. 2605 o výměře 2 m2,

          p.p.č. 421/4 o výměře 11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2 a p.p.č. 1794/33 o výměře

          235 m2.

71/  8 Zastupitelstvu města zrušit usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 13. 10. 

          2011 odst. IV, bod 2) (vyhlášení záměru na prodej areálu bývalých kasáren za cenu min.

          10 158 800,- Kč).

71/  9 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská

          škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice se sídlem Kladenská 1332, 535 01 Přelouč.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

71/10 Tajemnici MěÚ zajistit umístění zákazového dopravního značení B29 (zákaz stání) v obou

           směrech ul. Přemyslova v úseku Libušina a Na Vyšehradě v Přelouči.

 

 1. RUŠÍ :  

 

71/11 Usnesení rady města č. 39/20 ze dne 13. 2. 2012 (vyhlášení záměru na prodej pozemků v areálu

           bývalých kasáren).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                           místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: