Obsah

usnesení 58. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 15.11.2012

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 58. schůze rady města konané dne 15. 11. 2012_________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. ROZHODUJE :   

 

58/  1 O zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu pro rok 2013 pro

          město Přelouč a jeho příspěvkové organizace“ v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č.

          137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z důvodu obdržení pouze jedné nabídky.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

58/  2 Smlouvu o zprostředkování burzovního obchodu zemního plynu se společností ENSYTRA

          s.r.o., IČ 28582136, nám. Svobody 931/22, Mohelnice jako dohodcem Komoditní burzy

          PROFIT, IČ 293 98 762, se sídlem nám. Tyrše a  Fügnera 191/3, Mohelnice.

58/  3 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

          546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, při koordinaci činností pro přípravu a realizaci

          stavby“Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/2 u křižovatky Kladenská v Přelouči“, zařazené

          v ISPROFIN pod číslem 500 751 0003.

 

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

58/  4 Společnost ENSYTRA s.r.o., IČ 28582136, nám. Svobody 931/22, Mohelnice k zastupování

          města Přelouče se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ 00274101 a jeho

          příspěvkových organizací při uzavírání burzovních obchodů se zemním plynem v rámci

          sdružených služeb dodávky zemního plynu na Komoditní burze PROFIT, IČ 29398762,

          Mohelnice, náměstí Tyrše a Fügnera 191/3.

 

  1. RUŠÍ :  

 

58/  5 Usnesení rady města č. 55/3 ze dne 8. 10. 2012 (udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 02/12 na

          rekonstrukci veřejného osvětlení).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                           starostka                                                                      místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč