Obsah

usnesení 36. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 23.01. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  36. schůze rady města konané dne 23. 1. 2012_____________________

 

Rozhodování v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

 

Rada města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti činí tato rozhodnutí :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

36/  1 Informaci, že výsledek hospodaření společnosti Tepelné zdroje s r.o. za rok 2011 nebyl dosud

          vyčíslen z důvodu probíhajících odečtů odběrů tepla.       

36/  2 Informaci jednatele společnosti s r.o. Tepelné zdroje Přelouč o odpojení bytového domu č.p.

          1347 – 1349 dne 31. 8. 2010. Zástupci bytových domů č.p. 1353 – 1355 a č.p. 1116 - 1118 se

          informovali o možném odpojení od centrální dodávky tepla a TUV.

36/  3 Informaci, že jediným důvodem odpojování bytových domů z centrálního systému vytápění  je

          cena poskytované služby.

 

  1. VYJADŘUJE :

 

36/  4 Znepokojení s odpojováním bytových domů z centrálního systému, neboť se jedná o skutečnost,

          která finančně poškozuje všechny ostatní odběratele.

 

  1. UKLÁDÁ :   

 

36/  5 Jednateli společnosti s r.o. Tepelné zdroje Přelouč v termínu do 30 dnů předložit valné hromadě

          návrh organizačních opatření vedoucích k finančním úsporám ve společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                               místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč