Obsah

usnesení 13. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 02.05. 2011

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________13. schůze rady města konané dne 2. 5. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

13/  1 Zápis z jednání hodnotící komise pro výběr návrhu výtvarného díla do nové budovy městského

          úřadu ze dne 27.4. 2011.

 

  1. KONSTATUJE :

 

13/  2 Že se na žádném návrhu uměleckého díla do nové budovy městského úřadu neshodla a

          ponechává konečné rozhodnutí na ing. arch. Milanu Košařovi.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

13/  3 S odkoupením a nabytím do vlastnictví organizace Technické služby města Přelouče 2 ks 

          stavebních buněk a elektronického zabezpečovacího zařízení od firmy OLPET Pardubice, vše

          umístěné na pozemku ve vlastnictví města Přelouče p.p.č. 321/7 v k.ú. Přelouč pro potřeby

          rozšíření a vybavení areálu organizace, v pořizovací ceně 220 000 Kč vč. DPH z fondu

          reprodukce investičního majetku organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                      místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč