Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 74. schůze rady města

konané dne 5.10.2009

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________74. schůze rady města konané dne 5.10. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :
 

74/  1 Zprávu o stavu v provádění kontrol a údržby dětských hřišť na území města Přelouče a jeho

          místních částí.

74/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 23.9. 2009.

74/  3 Požadavky FK Přelouč o rekonstrukci fotbalového stadionu (snížení nákladů na spotřebu

          energií).

74/  4 Stanovisko ředitele ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, Mgr. F.J. ke správě nově

          vybudovaného venkovního hřiště u sportovní haly.

74/  5 Zprávu MUDr. J. B. o hodnocení sociálního prostředí  dětí A. a  D.

          E., která byla zpracována na žádost jejich rodičů . Současný stav sociálního zázemí v

          neodporuje žádnému předpisu a je zohledněn ve  výši nájemného jako byt II. kategorie.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

74/  6 Prominutí platby nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytu v Domě s chráněný-

          mi byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč za měsíc září 2009 pí. M.B., Pře-

          louč.

74/  7 Pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 pí.

          V. H., bytem Bílý Kámen  od 6.10. 2009 na dobu neurčitou.

74/  8 Odměny pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle rozvojových

          programů MŠMT na rok 2009 dle předloženého návrhu.

74/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003145/VB/01

          Přelouč –knn pro SUS uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na budoucí zřízení

          práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 491/13 a p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč.

74/10 Rozpracovaný projekt rekonstrukce parku pod Záložnou s těmito výhradami:

-          vypustit parkový altán,

-          vypustit cestičky kolem parkového altánu.

74/11Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Místní organizaci Českého

          rybářského svazu Přelouč na náklady spojené s účastí členů  na Mezinárodním mistrovství

          Slovenské republiky ve dnech 9.-11.10. 2009.

74/12 Provedení a výběr dodavatele zařízení financovaného v rámci dotace z Integrovaného opera-

          čního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva č. 02 „eGovernment v obcích

-          Czech POINT“.

74/13 Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 17 zák. č. 106/1999 Sb. s účinností od 6.10.

          2009.

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

74/14 S použitím znaku města Přelouče na webových stránkách firmy STORYFLEX a.s.  v souvislosti

          s provedením virtualizace serverové infrastruktury MěÚ Přelouč.

74/15 S požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit 3 ks tenor (žestě) a 1 ks bicí soupravy v celkové hodnotě

           cca 81 000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

74/16 O převedení částky ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu města pro rok 2009 z akce „ZŠ Kladenská-

          výstavba tělocvičny“ (ORG 537600) na akci „oprava místních komunikací“ (ORG 520200).

 

 

   V.     DOPLŇUJE :

 

74/17 Usnesení rady města č. 69/31 ze dne 24.8. 2009 o termín  do 31.12. 2009.

 

 VI.     ODVOLÁVÁ :

 

74/18 K 31.12. 2009 p. Jaromíra Marka z funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče na jeho

           vlastní žádost.

 

VII.    JMENUJE :

 

74/19 K 1.1. 2010 do funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče p. Daniela Reichmana.

 

VIII.     STANOVÍ :

 

74/20 Cenu kalendářů města Přelouč na rok 2010 na 120,- Kč/ks, pro zprostředkovatele prodeje na

          100,- Kč/ks.

74/21 Cenu papírové tašky města Přelouč na 30,- Kč/ks, pro zprostředkovatele prodeje na 28,- Kč/ks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                            místostarosta 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi