Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 51. schůze rady města

konané dne 12.1.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________51. schůze rady města konané dne 12.1. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

51/  1 Rozbor prostorového zabezpečení pro kulturní aktivity města.

51/  2 Informaci o statistických údajích z měřičů rychlosti na území města Přelouče.

51/  3 Přehled činností vykonaných v období srpen - prosinec 2008 a.s. A-Sangeo na základě

          mandátní smlouvy uzavřené dne 1.3. 2003.

51/  4 Splnění úkolu rady města č. 46/38.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

51/  5 Dodatek nájemní smlouvy č.2 na pronájem zemědělských pozemků s VOD Lhota pod Přeloučí.

51/  6 Dohodu o skončení nájmu ke dni 31.1. 2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností

          REKLA, spol. s r.o.

51/  7 Finanční příspěvky z fondu rady města :

  • 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na akce pořádané v roce 2009,
  • 5 000,- Kč  Sdružení hasičů ČMS, okrsku č. 14 na činnost,
  • 5 000,- Kč  Sdružení hasičů ČMS, Sboru dobrovolných hasičů Přelouč.

          -    20 000,- Kč Pěveckému sboru Foerster na činnost.

51/  8 Kupní smlouvu  na prodej pozemku p.p.č. 507/9 uzavřenou mezi městem Přelouč a J.

           P. za cenu 251 604,- Kč

51/  9 Kupní smlouvu na prodej pozemku 507/8 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi P. a  

          M. V. bytem Lhota  za cenu 340 000,- Kč.

51/10 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/19 uzavřenou mezi městem Přelouč a H.

          H. bytem Přelouč za cenu 35 400,- Kč.

51/11 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/21 uzavřenou mezi městem Přelouč a Z.

          V. bytem Přelouč za cenu 2 400,- Kč.

51/12 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/20  uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi  

          P. a R. D. bytem Přelouč za cenu 21 000,- Kč.

51/13 Schvaluje dodatek č. 1/2009 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu po doplnění sankcí  firmě  

          SOP, a.s. Přelouč pro případ neprovedení svozu odpadu , vč. přílohy č.1/2009 a   přílohy č.

          3/2009 uzavřené mezi městem Přelouč a SOP, a.s. Přelouč.

51/14 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2009/VPS uzavřenou mezi obcí Kladruby n. Labem a Městem

           Přelouč na zajištění  veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu městskou

           policií v době konání kulturních akcí pořádaných Národním hřebčínem Kladruby n. Labem.

51/15 Dodatek č. 1 mandátní smlouvy uzavřené  mezi městem Přelouč a Nemo, realitní kanceláří, 

          Přelouč na prodej bytů v č.p 1455, 1456 a 1457.

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

51/16 S podnájmem nebytových prostor v provozovně Restaurace Záložna za účelem umístění 3 

          herních automatů VLT.

51/17 Se zřízením internetové přípojky v provozovně restaurace Záložna.

51/18 S uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci na projektu  rekonstrukce č.p. 25, 26 a 27 na 

          Masarykově nám. v Přelouči s firmou Value Added, Praha 1.

 

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

51/19 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči v období

          od 13.1. 2009 do 12.3. 2009.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

51/20 Na pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, v budově bez 

          č.p.  na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemku st.p.č. 2228/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2227/1 a zpe-

          vněné plochy na tomto pozemku, pozemku p.p.č. 582/30, části pozemku p.p.č. 582/31,  části

          pozemku p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč za roční nájemné

          16 000,- Kč.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

51/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009 částku ve

         výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti Přelouč na dokončení odvětrání zdiva kostela.

51/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009 částku ve

          výši 25 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč k zajištění oslav 100 let založení.

 

  VII.     JMENUJE :

 

51/23 Předsedu komise místní samosprávy Lhota – Škudly p. J.V.

 

 VIII.    POVĚŘUJE :

 

51/24 MUDr. Jiřího Prokopce k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

51/25 Technické služby města Přelouče rozhodováním o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst

           a rozhodováním o uzavírání smluv o pronájmu částí sloupů veřejného osvětlení pro účely umi-

           sťování reklam.

 

   IX.     STANOVÍ :

 

51/26 Že MUDr. Jiří Prokopec může při prohlášeních o uzavření manželství užívat závěsný odznak.

 

     X.     RUŠÍ :  

 

51/27 Usnesení rady města č. 50/8 ze dne 22.12. 2008.

 

   XI.     NESOUHLASÍ :

 

51/28 S přidělením místnosti č. 2 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči manželům O.a A.

          E. z kapacitních důvodů.

 

  XII.     UKLÁDÁ :

 

51/29 Tajemníkovi MěÚ vypsat v termínu do 31.1. 2009 v souladu s pokynem tajemníka č. 2/2006

           výběrové řízení na dražebníka městských lesů.   

51/30 Předsedům  komisí místní samosprávy a osadních výborů zpracovat zprávu o činnosti v roce

          2008 jako součást Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2008.

51/31 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.1. 2009 návrh jízdního řádu MHD v Přelouči včetně

           formuláře pro připomínkování návrhu dle zpracovaného projektu „Návrhu připomínkování

           jízdního řádu MHD“.

 

51/32 Tajemníkovi MěÚ zajistit v únorovém čísle Přeloučského Roštu a Kulturního zpravodaje města

          zveřejnění návrhu jízdního řádu MHD v Přelouči včetně formuláře k připomínkování.  

51/33 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.1. 2009 vytištění letáků s návrhem jízdního řádu

           MHD v Přelouči a formuláře k připomínkování návrhu jízdního řádu MHD:

 

  XIII.     ZAMÍTÁ :

 

51/34 Žádost Amalthea, o.s. o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu  města.

51/35 Žádost občanského sdružení KONTAKT, Ústí n. Orlicí o poskytnutí finančního příspěvku

          z rozpočtu města na  činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Legenda o pistolnici Murphyové

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi