Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 51. schůze rady města

konané dne 12.1.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________51. schůze rady města konané dne 12.1. 2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

51/  1 Rozbor prostorového zabezpečení pro kulturní aktivity města.

51/  2 Informaci o statistických údajích z měřičů rychlosti na území města Přelouče.

51/  3 Přehled činností vykonaných v období srpen - prosinec 2008 a.s. A-Sangeo na základě

          mandátní smlouvy uzavřené dne 1.3. 2003.

51/  4 Splnění úkolu rady města č. 46/38.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

51/  5 Dodatek nájemní smlouvy č.2 na pronájem zemědělských pozemků s VOD Lhota pod Přeloučí.

51/  6 Dohodu o skončení nájmu ke dni 31.1. 2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností

          REKLA, spol. s r.o.

51/  7 Finanční příspěvky z fondu rady města :

  • 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na akce pořádané v roce 2009,
  • 5 000,- Kč  Sdružení hasičů ČMS, okrsku č. 14 na činnost,
  • 5 000,- Kč  Sdružení hasičů ČMS, Sboru dobrovolných hasičů Přelouč.

          -    20 000,- Kč Pěveckému sboru Foerster na činnost.

51/  8 Kupní smlouvu  na prodej pozemku p.p.č. 507/9 uzavřenou mezi městem Přelouč a J.

           P. za cenu 251 604,- Kč

51/  9 Kupní smlouvu na prodej pozemku 507/8 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi P. a  

          M. V. bytem Lhota  za cenu 340 000,- Kč.

51/10 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/19 uzavřenou mezi městem Přelouč a H.

          H. bytem Přelouč za cenu 35 400,- Kč.

51/11 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/21 uzavřenou mezi městem Přelouč a Z.

          V. bytem Přelouč za cenu 2 400,- Kč.

51/12 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1781/20  uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi  

          P. a R. D. bytem Přelouč za cenu 21 000,- Kč.

51/13 Schvaluje dodatek č. 1/2009 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu po doplnění sankcí  firmě  

          SOP, a.s. Přelouč pro případ neprovedení svozu odpadu , vč. přílohy č.1/2009 a   přílohy č.

          3/2009 uzavřené mezi městem Přelouč a SOP, a.s. Přelouč.

51/14 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2009/VPS uzavřenou mezi obcí Kladruby n. Labem a Městem

           Přelouč na zajištění  veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu městskou

           policií v době konání kulturních akcí pořádaných Národním hřebčínem Kladruby n. Labem.

51/15 Dodatek č. 1 mandátní smlouvy uzavřené  mezi městem Přelouč a Nemo, realitní kanceláří, 

          Přelouč na prodej bytů v č.p 1455, 1456 a 1457.

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

51/16 S podnájmem nebytových prostor v provozovně Restaurace Záložna za účelem umístění 3 

          herních automatů VLT.

51/17 Se zřízením internetové přípojky v provozovně restaurace Záložna.

51/18 S uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci na projektu  rekonstrukce č.p. 25, 26 a 27 na 

          Masarykově nám. v Přelouči s firmou Value Added, Praha 1.

 

 

  1. VYHLAŠUJE :

 

51/19 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči v období

          od 13.1. 2009 do 12.3. 2009.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

51/20 Na pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, v budově bez 

          č.p.  na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č. 2228/2,

          pozemku st.p.č. 2228/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2227/1 a zpe-

          vněné plochy na tomto pozemku, pozemku p.p.č. 582/30, části pozemku p.p.č. 582/31,  části

          pozemku p.p.č. 1928/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč za roční nájemné

          16 000,- Kč.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

51/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009 částku ve

         výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti Přelouč na dokončení odvětrání zdiva kostela.

51/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města na rok 2009 částku ve

          výši 25 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč k zajištění oslav 100 let založení.

 

  VII.     JMENUJE :

 

51/23 Předsedu komise místní samosprávy Lhota – Škudly p. J.V.

 

 VIII.    POVĚŘUJE :

 

51/24 MUDr. Jiřího Prokopce k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

51/25 Technické služby města Přelouče rozhodováním o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst

           a rozhodováním o uzavírání smluv o pronájmu částí sloupů veřejného osvětlení pro účely umi-

           sťování reklam.

 

   IX.     STANOVÍ :

 

51/26 Že MUDr. Jiří Prokopec může při prohlášeních o uzavření manželství užívat závěsný odznak.

 

     X.     RUŠÍ :  

 

51/27 Usnesení rady města č. 50/8 ze dne 22.12. 2008.

 

   XI.     NESOUHLASÍ :

 

51/28 S přidělením místnosti č. 2 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči manželům O.a A.

          E. z kapacitních důvodů.

 

  XII.     UKLÁDÁ :

 

51/29 Tajemníkovi MěÚ vypsat v termínu do 31.1. 2009 v souladu s pokynem tajemníka č. 2/2006

           výběrové řízení na dražebníka městských lesů.   

51/30 Předsedům  komisí místní samosprávy a osadních výborů zpracovat zprávu o činnosti v roce

          2008 jako součást Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2008.

51/31 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.1. 2009 návrh jízdního řádu MHD v Přelouči včetně

           formuláře pro připomínkování návrhu dle zpracovaného projektu „Návrhu připomínkování

           jízdního řádu MHD“.

 

51/32 Tajemníkovi MěÚ zajistit v únorovém čísle Přeloučského Roštu a Kulturního zpravodaje města

          zveřejnění návrhu jízdního řádu MHD v Přelouči včetně formuláře k připomínkování.  

51/33 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.1. 2009 vytištění letáků s návrhem jízdního řádu

           MHD v Přelouči a formuláře k připomínkování návrhu jízdního řádu MHD:

 

  XIII.     ZAMÍTÁ :

 

51/34 Žádost Amalthea, o.s. o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu  města.

51/35 Žádost občanského sdružení KONTAKT, Ústí n. Orlicí o poskytnutí finančního příspěvku

          z rozpočtu města na  činnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi