Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 43. schůze rady města

konané dne 6.10.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________43. schůze rady města konané dne 6.10. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

43/  1 Informaci o výběru pozemků vhodných pro umístění uvítacích tabulí „Město Přelouč“.

43/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 15.9. 2008.

43/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 22.9. 2008.

43/  4 Zprávu o právní formě zajištění provozu nové sportovní haly .

43/  5 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          29.9. 2008.

43/  6 Zprávu o počtu vykonaných kontrol v areálu písníku Lohenice – Mělice.

43/  7 Žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2009.

43/  8 Žádost FK Přelouč o spolufinancování zavlažovacího zařízení na fotbalovém hřišti.

 

  1. SCHVALUJE :

 

43/  9 Realizaci rozšíření kamerového systému, III. etapu, firmou KonekTel, a.s., Pražská 152,

           530 06 Pardubice za cenu 790 390,- Kč.

43/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.10. 2008. Nebude-li v této době uhrazeno dlužné nájemné

          a poplatky za odpad, musí do 31.10. 2008  užívaný byt vyklidit a nájemné nebude dále

          prodlužováno.

43/11 Prodloužení třicetidenní lhůty pro podpis kupní smlouvy na koupi bytu v ul. Československé armády v Přelouči pí. N.K. do 7.10. 2008.

43/12 Opatření k odstranění nepořádku na stanovištích sběrných nádob na komunální odpad.

43/13 Výpůjčku nebytového prostoru v domě č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči Občanské poradně

           Pardubice, o.s.,  se sídlem ul. 17. listopadu 237, Pardubice pravidelně každé pondělí v době

           9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hodin.

43/14 Vybudování památníku zásluh o vznik samostatného státu Čechů a Slováků v parku u Soko-

           lovny.

43/15 Smlouvu o rozšíření bytové jednotky a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy uzavřenou mezi

          Bytovým družstvem Reigrova, Přelouč, městem Přelouč a manželi Ch.

43/16 Prodloužení termínu k předložení Návrhu dopravního systému MHD Přelouč dle smlouvy o dílo        

          OREDO, s.r.o. do 31.10. 2008.

43/17 Bezplatné vstupné na koncert v budově Záložny dne 28.10. 2008.

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

43/18 S požadavkem MŠ Za Fontánou zakoupit dopravní dráhu v hodnotě do 40 000,- Kč a sportovní

          zařízení v hodnotě do 40 000,- Kč z rezervního fondu.

43/19 S požadavkem MŠ Kladenská nakoupit 4 ks skluzavek v pořizovací ceně cca 72 000,- Kč z

          provozní dotace na rok 2008.

43/20 S prohlášením pomníku Jana Dítěte v parku u Záložny na pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Přelouč

          a náhrobku Jana Dítěte na hřbitově na pozemku p.p.č. 478/1 v k.ú.  Přelouč za kulturní památky.

43/21 S podnájmem bytu č. 25 v č.p. 1520 ve Veverkově ul. v Přelouči nájemkyně M. G.

          za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné

          nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních 

          předpisů.  Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

     

   IV.     DOPORUČUJE :

 

43/22 Zastupitelstvu města schválit pravidla prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardu-

          bická v Přelouči.

43/23 Zastupitelstvu města schválit ceny bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická 

          v Přelouči ve výši 406 000,- Kč za byt velikosti 3+1, 301 500,- Kč za byt velikosti 2+1 a

          239 500,- Kč za byt velikosti 1+1.

 

    V.     POSTUPUJE :

 

43/24 Stížnost pí. I.B. na non-stop bar v Hradecké ul. (u S.) v Přelouči Krajské

           hygienické stanici Pardubice.

 

   VI.     JMENUJE :

 

43/25 Bc. Petra Veselého a npr. Vlastimila Němce dalšími členy komise pro výběrové řízení na  

          obsazení funkce velitele Městské policie Přelouč.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing.  Ivan  M o r a v e c

            starostka                                                                                                   místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi