Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 40. schůze rady města

konané dne 1.9.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   40. schůze rady města konané dne 1.9. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

40/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 12.8. 2008.

40/  2 Odpověď občanů z ul. Komenského v Přelouči na dopis starostky města.

40/  3 Stanovisko právního oddělení ve věci úhrady nádob na směsný odpad.

40/  4 Žádost velitele JSDH o provedení redukce a modernizace vozidel JSDH Přelouč.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

40/  5 Prodloužení třicetidenní lhůty pro podpis kupní smlouvy na koupi bytu v Přelouči manželům M. Š. a L. Š. do 25.8. 2008.

40/  6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na část pozemku p.p.č. 1448/22 v k.ú. Přelouč.

40/  7 Text opakované výzvy, pokus o smír, adresovaný firmě CZ stavební holding, a.s. Pardubice

           k odstranění městem řádně reklamovaných vad na fasádě stavby 30ti bytových jednotek v

           Přelouči v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

40/  8 Podmínky výběrového řízení na obsazení funkce velitele Městské policie Přelouč.

40/  9 Přijetí strážníka městské policie p. M. K. od 1.10. 2008 na dobu určitou (po dobu

          trvání nemoci strážníka Karla Bubly).

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

40/10 S vyřazením projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny u základní školy Smetanova

          budova Kladenská č.p. 494, pořízené v roce 2002 za částku 1 500 000 Kč u projektového

          ateliéru ADIP Hradec Králové, z účtu 042 rozpracovaný investiční majetek z důvodu jejího

          nevyužití pro realizaci stavby.

40/11 S podnájmem bytu v  v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemce E. K.

          Přelouč za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  IV.     VYJADŘUJE :

 

40/ 12 Podporu pro změnu způsobu dosud vyhlášeného záměru prodeje nemovitosti bývalé školky

           Lhota.

 

   V.     JMENUJE :

 

40/13 Komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce velitel městské policie ve složení: MUDr.

          Jiří Prokopec, Mgr. Lubor Pacák, Ing. Ivan Moravec, , Irena Burešová, Helena Vítková a Ing

          Ivana Lejhancová.

 

 

 

 

 

 

  VI.     POVĚŘUJE :

 

40/14 P. Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Zastupitelstva Pardubického kraje.

     

  VII.    DOPORUČUJE :

 

40/15 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že sběrné nádoby na směsný komunální odpad budou

          zajišťovány městem na jeho náklad formou placení nájemného svozové firmě.

40/16 Zastupitelstvu města změnit Dohodu o vzniku závazku uzavřenou mezi p. H. a městem

          Přelouč.

40/17 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.č. 1781/15 o výměře 25 m2 za 

          část p.p.č. 1781/6 o stejné výměře, oba  v k.ú. Přelouč.

 

VIII.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

40/18 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči, vždy v pondělí v době

          od 9.00 -12.00 hod. a od 14.00 – 18.00 hod.  pro Občanskou poradnu  Pardubice, o.s. za účelem 

          zřízení kontaktního místa.

 

   IX.     POSTUPUJE :

 

40/19 Kulturní komisi k vyřízení žádost o finanční příspěvek na činnost Klubu maminek a dětí 

          Sluníčko.

 

    X.     NEDOPORUČUJE :

 

40/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemku p.č. 907/25 o výměře 112 m2 v k.ú. Pře-

          louč za část pozemku p.č. 1790 – parkoviště u hotelu Sport, a navrhuje odkoupení p.p.č. 907/25.

 

   XI.     UKLÁDÁ :

 

40/21 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 15.10. 2008 radě města návrh právní formy pro za-

           jištění provozu nové sportovní haly v ul. Kladenská.

40/22 Sportovní komisi předložit na schůzi rady města v termínu do 15.11. 2008  návrh

           potřeby sportovního dovybavení sportovní haly pro jednotlivé oddíly a příspěvkové organizace 

           města.

40/23 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.10. 2008  návrh pravidel  pro přidělování sběrných

           nádob na směsný komunální odpad.

40/24 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady v termínu do 30.9. 2008  přehled o počtu vykona-

           ných kontrol  jednotlivými odbory  na písnících Lohenice – Mělice v letní sezoně 2008.

 

 XII.      STANOVÍ :

 

40/25 Cenu nástěnného a stolního kalendáře města Přelouč na rok 2009 na 120,- Kč/ks a na 100,- 

           Kč/ks pro  zprostředkovatele prodeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.      RUŠÍ :

 

40/26 Úkol rady města č. 34/25.

 

 XIV.     ZAMÍTÁ :

 

40/27 Požadavek manželů E. o úpravu bytu v  v ul. Za Fontánou v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Irena  B u r e š o v á                                                                              Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                 místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Strašidelný večírek

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi