Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 40. schůze rady města

konané dne 1.9.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________   40. schůze rady města konané dne 1.9. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

40/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 12.8. 2008.

40/  2 Odpověď občanů z ul. Komenského v Přelouči na dopis starostky města.

40/  3 Stanovisko právního oddělení ve věci úhrady nádob na směsný odpad.

40/  4 Žádost velitele JSDH o provedení redukce a modernizace vozidel JSDH Přelouč.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

40/  5 Prodloužení třicetidenní lhůty pro podpis kupní smlouvy na koupi bytu v Přelouči manželům M. Š. a L. Š. do 25.8. 2008.

40/  6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

          na část pozemku p.p.č. 1448/22 v k.ú. Přelouč.

40/  7 Text opakované výzvy, pokus o smír, adresovaný firmě CZ stavební holding, a.s. Pardubice

           k odstranění městem řádně reklamovaných vad na fasádě stavby 30ti bytových jednotek v

           Přelouči v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

40/  8 Podmínky výběrového řízení na obsazení funkce velitele Městské policie Přelouč.

40/  9 Přijetí strážníka městské policie p. M. K. od 1.10. 2008 na dobu určitou (po dobu

          trvání nemoci strážníka Karla Bubly).

 

 III.     SOUHLASÍ :

 

40/10 S vyřazením projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny u základní školy Smetanova

          budova Kladenská č.p. 494, pořízené v roce 2002 za částku 1 500 000 Kč u projektového

          ateliéru ADIP Hradec Králové, z účtu 042 rozpracovaný investiční majetek z důvodu jejího

          nevyužití pro realizaci stavby.

40/11 S podnájmem bytu v  v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči nájemce E. K.

          Přelouč za podmínky, že byt bude dán do

          podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného

          nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena

          písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  IV.     VYJADŘUJE :

 

40/ 12 Podporu pro změnu způsobu dosud vyhlášeného záměru prodeje nemovitosti bývalé školky

           Lhota.

 

   V.     JMENUJE :

 

40/13 Komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce velitel městské policie ve složení: MUDr.

          Jiří Prokopec, Mgr. Lubor Pacák, Ing. Ivan Moravec, , Irena Burešová, Helena Vítková a Ing

          Ivana Lejhancová.

 

 

 

 

 

 

  VI.     POVĚŘUJE :

 

40/14 P. Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Zastupitelstva Pardubického kraje.

     

  VII.    DOPORUČUJE :

 

40/15 Zastupitelstvu města rozhodnout o tom, že sběrné nádoby na směsný komunální odpad budou

          zajišťovány městem na jeho náklad formou placení nájemného svozové firmě.

40/16 Zastupitelstvu města změnit Dohodu o vzniku závazku uzavřenou mezi p. H. a městem

          Přelouč.

40/17 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.č. 1781/15 o výměře 25 m2 za 

          část p.p.č. 1781/6 o stejné výměře, oba  v k.ú. Přelouč.

 

VIII.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

40/18 Na výpůjčku nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči, vždy v pondělí v době

          od 9.00 -12.00 hod. a od 14.00 – 18.00 hod.  pro Občanskou poradnu  Pardubice, o.s. za účelem 

          zřízení kontaktního místa.

 

   IX.     POSTUPUJE :

 

40/19 Kulturní komisi k vyřízení žádost o finanční příspěvek na činnost Klubu maminek a dětí 

          Sluníčko.

 

    X.     NEDOPORUČUJE :

 

40/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemku p.č. 907/25 o výměře 112 m2 v k.ú. Pře-

          louč za část pozemku p.č. 1790 – parkoviště u hotelu Sport, a navrhuje odkoupení p.p.č. 907/25.

 

   XI.     UKLÁDÁ :

 

40/21 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 15.10. 2008 radě města návrh právní formy pro za-

           jištění provozu nové sportovní haly v ul. Kladenská.

40/22 Sportovní komisi předložit na schůzi rady města v termínu do 15.11. 2008  návrh

           potřeby sportovního dovybavení sportovní haly pro jednotlivé oddíly a příspěvkové organizace 

           města.

40/23 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 31.10. 2008  návrh pravidel  pro přidělování sběrných

           nádob na směsný komunální odpad.

40/24 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady v termínu do 30.9. 2008  přehled o počtu vykona-

           ných kontrol  jednotlivými odbory  na písnících Lohenice – Mělice v letní sezoně 2008.

 

 XII.      STANOVÍ :

 

40/25 Cenu nástěnného a stolního kalendáře města Přelouč na rok 2009 na 120,- Kč/ks a na 100,- 

           Kč/ks pro  zprostředkovatele prodeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.      RUŠÍ :

 

40/26 Úkol rady města č. 34/25.

 

 XIV.     ZAMÍTÁ :

 

40/27 Požadavek manželů E. o úpravu bytu v  v ul. Za Fontánou v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Irena  B u r e š o v á                                                                              Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                 místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi