Obsah

usnesení 38. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 28.7.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________38.  schůze rady města konané dne 28.7. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     ROZHODUJE :

 

38/  1 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Dostavba areálu ZŠ Smetanova 

          Kladenská ul. – Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt správce“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: KOBLA, spol. s r.o.

          sídlo: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

          nabídková cena vč. DPH : 8 188 100,00- Kč

          - ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : AZ stavební Heřmanův Městec, s.r.o.

          sídlo: Čáslavská 245, 538 03 Heřmanův Městec

          nabídková cena vč. DPH: 10 636 842,00- Kč

          - ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.

          sídlo: Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

          nabídková cena vč. DPH: 9 517 142,00- Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

          zprávě o hodnocení a posouzení nabídek ze dne  24.7. 2008.

 

   II.     STANOVÍ :

 

38/  2 Prodejní cenu pro turistické známky města na 20,- Kč/ks a komerční mapy Přelouč – Choltice 

          na 17,-Kč/ks  pro zprostředkovatele prodeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                 místostarosta

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč