Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 36. schůze rady města

konané dne 30.6.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

______________________ 36. schůze rady města konané dne 30.6. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE  NA  VĚDOMÍ :

 

36/  1  Záměr pana P. Z. odstoupit od směnné smlouvy a konstatuje, že za této situace   

           nemůže město vyhovět požadavku jmenovaného na umožnění nového přístupu k nemovitosti č.  

          535 z ul.  Sladovní v Přelouči.

36/  2 Zprávu z besedy na téma „Kvalita dětských hřišť v Přelouči“ ze dne 10. 6. 2008.

36/  3 Zápis číslo 9 ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 4. 6. 2008.

36/  4 Žádost o výměnu bytu pí. V. V. Přelouč.

 

     II.      SCHVALUJE :

 

36/  5 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt  v

          Přelouči na dobu určitou od 1.7. 2008 do 31. 8. 2008.

36/  6 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 25.5. 2006 mezi městem Přelouč a Sborem dobrovol-

          ných hasičů Přelouč – Mělice.

36/  7 Pronájem bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ulici Sluneční 1414 paní R.

          R., bytem Přelouč, od 1. 8. 2008 na dobu neurčitou (s možností

          nastěhování se od 1. 7. 2008).

36/  8 Pronájem bezbariérového bytu o vel. 2+kk v ulici Jana Dítěte čp. 1562 panu Š.

          B., bytem Přelouč, od 1. 8. 2008 na dobu určitou 5 let.

 

     III.      SOUHLASÍ :

 

36/  9 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna zakoupit osobní počítač v celkové ceně

            cca 16 000,- Kč z rezervního fondu.

36/  10 S prodejem 5 ks válend za cenu 200,- Kč/ks realitní kanceláři NEMO, Žižkova 788, Přelouč.

36/  11 S požadavkem ZUŠ nakoupit kopírku CANON v hodnotě cca 33 000,- Kč, hrnčířský kruh

            v hodnotě cca 15 000,- Kč a počítač v hodnotě cca 19 000,- Kč z provozních prostředků školy.

36/  12 S výměnou bytů č. 205 v čp. 1456 Přelouč za byt o velikosti 1+1 v čp. 155 Zdechovice po

            splnění podmínky doplacení dlužné částky ve výši cca 85 tis. Kč za nájem panem V. Z..

 

  IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

36/  13 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1985 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem

            umístění mobilního stánku s občerstvením za roční nájemné minimálně 7 280,- Kč.

 

     V.     UKLÁDÁ :

 

36/  14 Tajemníkovi MěÚ nechat zpracovat odborný znalecký posudek z oboru stavebnictví týkající se

            charakteru závad na fasádě bytového domu v ul. Tůmy Přeloučského, Riegrova v Přelouči.

36/  15 Tajemníkovi MěÚ připravit žalobu na uplatnění nároků z reklamovaných vad díla „fasády

            bytového domu“  v ul. Tůmy Přeloučského, Riegrova v Přelouči ve smyslu příslušných

            ustanovení obchodního zákoníku.

36/  16 Tajemníkovi města zajistit, aby součástí všech projektových dokumentací města, (chodníky

            komunikace) bylo uložení chrániček pro vytvoření metropolitní sítě.

 

    VI.     BERE ZPĚT:

 

36/  17 Výpověď z nájmu bytu č. 205 čp. 1456 ul. Pardubická panu V.Z..

 

    VII.     ODMÍTÁ:

 

36/  18 Nabídku pana Z. na pronájem pozemků p. č. 301/1, p. č. 760 a p. č. 907/26 k. ú. Přelouč.

 

    VIII.    ZAMÍTÁ:

 

36/  19 Žádost obce Sopřeč na uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti vozidel v obci

            z kapacitních důvodů Městské policie Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                               místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi