Obsah

usnesení 30. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 7.4.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 30. schůze rady města konané dne 7.4. 2008______________________

 

Rada města Přelouče :

 

I.                   SCHVALUJE :

 

30/  1 V ul. Československé armády, v úseku mezi ul. Pardubická a Žižkova, odstranění dopravního  

           značení pro  vyznačení  parkoviště,  zachování jednosměrného provozu a osazení dopravního 

           značení, po projednání s Policií ČR,  umožňujícího pohyb cyklistů v obou směrech.

 

    II.          DOPORUČUJE :

 

30/  2 Zastupitelstvu města schválit dokončení zklidnění centra města dle původního projektu se

          zabudováním zpomalovacích prvků a zrušení vyznačené cyklostezky v úseku Pernštýnské 

          nám. po křižovatku s ul. 28. října (provoz cyklistů bude v obou směrech zachován).

 

  III.           UKLÁDÁ :

 

30/  3 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 30.4. 2008 vysázení nových stromů v ul. Českoslo-

           venské armády.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                 místostarosta

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2013
Poslední aktualizace: 28. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč