Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 24. schůze rady města

konané dne 7.1.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________24. schůze rady města konané dne 7.1. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

24/  1 Povinnost obce s rozšířenou působností  Přelouč zpracovat  „územně analytické podklady“ do

          31.12. 2008.    

24/  2 Výpověď pí. H. Š., Přelouč z prostor výkupny druhotných

           surovin ve Sportovní ulici.

24/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 2.1. 2008.

24/  4 Soupis příjmů a výdajů za provozování hipoterapie v areálu ZŠ Kladenská v roce 2007.

24/  5 Splnění úkolu rady města č. 100/41, 10/30, 21/24 a 17/26.

24/  6 Žádost p. M. B. o pronájem výčepní místnosti v kulturním zařízení Klenovka.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

24/ 7 Zadání díla „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro obec

         s rozšířenou působností Přelouč“ firmě URBAPLAN, spol. s r.o.

24/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt v  Přelouči na dobu určitou do 31.1. 2008.

24/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.12. 2008.

24/10 Ceník pečovatelských služeb na rok 2008.

24/11 Prominutí platby nájemného z bytu č. 20 v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční č.p. 1414 v

          Přelouči za měsíc prosinec 2007 (od 4.12. do 31.12.) pí. B.R., Přelouč.

24/12 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení  v ul. Sluneční č.p. 1414 pí. M. B.

          od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  (s možností nastěhování se v průběhu měsíce

          ledna).

24/13 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. 

          R.N., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  ( s možností nastěhování se v průběhu měsíce ledna).

24/14 Přidělení bytu o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. M.

          Š., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou  (s možností nastěhování se  v průběhu měsíce ledna).

24/15 Přidělení bytu o vel. 2+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči pí. E.

          N. a p. E. S., od 1.2. 2008 na dobu neurčitou ( s možností nastěhování se v průběhu měsíce ledna).

24/16 Rozpočtové opatření VII rozpočtu města pro rok 2007.

24/17 Rozšíření akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova“ o komunikace, parkovací plochy, venkovní a

           sadové úpravy.

24/18 Personální zajištění provozu dostavěného areálu ZŠ Smetanova: 1 správce na plný úvazek,

          1 uklízečka na plný úvazek.

24/19 Orientační časový rozvrh využívání dostavěného areálu ZŠ Smetanova.

24/20 Hodinovou sazbu za nájem v dostavěném areálu ZŠ Smetanova ve výši :

           - příspěvkové organizace města                                                0,- Kč

           - ostatní                                                                                  350,- Kč.

24/21 Ukončení nájemní smlouvy  objektu výkupny druhotných surovin dohodou ke dni 15.2. 2008.

24/22 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí uzavřené

          mezi p. D. J. a SK Kuželky Přelouč na dobu do 31.12. 2008.

 

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

24/23 S uzavřením nájemní smlouvy na byt  v č.p. 1539 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči s

           manželi  V. a   J. K, bytem Přelouč, po převodu

           členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč z jejich syna M. K. na

           p. J. K.

24/24 S podnájmem bytu v č.p. 1563 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce J.K.,

           bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k ná-

           jemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

24/25 S podnájmem bytu v č.p. 1520 Veverkova ul. v Přelouči nájemce J.G.,  by-

           tem v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhrad-

           ně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

24/26 S použitím znaku města na logu občanského sdružení Auto – Moto Veteráni Přelouč dle předlo-

           ženého návrhu.

24/27 S usnesením Okresního soudu v Pardubicích a vyklizením bytu p. J. K. do 31.5.

           2008.

 

    IV.     KONSTATUJE :

 

24/28 Že výčepní místnost v místní části Klenovka lze užívat pouze v souladu s Pravidly financování

          pro osadní výbory a komise místních samospráv.

 

     V.     ROZHODUJE :

 

24/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci díla „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně

          analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Přelouč“ podal uchazeč:

          obchodní jméno: URBAPLAN spol. s r.o. Hradec Králové

          sídlo: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

          nabídková cena: 624 750,- Kč

          - rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro hodnocení nabídek a výběr

            zhotovitele, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o protokolárním hodnocení nabídek

            dne 13.12. 2007.

 

    VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

24/30 Na pronájem objektu výkupny druhotných surovin v ul. Sportovní v Přelouči za roční nájemné

           minimálně 25 000,- Kč.

 

  VII.      VYHLAŠUJE :

 

24/31 Předkolo prodeje bytů v domech č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského, č.p. 761, 762, č.p. 986, 987, 

          988 v ul. Československé armády a v č.p. 989 v ul. Pardubické v Přelouči v období od 8.1. 2008

          do 7.3. 2008.

 

  VIII.     DOPORUČUJE :

 

24/32 Zastupitelstvu města schválit ukončení činnosti hipoterapie ke dni 30.6. 2008.

 

 

 

 

     IX.     STANOVÍ :

 

24/33 Výši příspěvku na neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2007/2008 na

           5 443,- Kč.

 

      X.     ZAMÍTÁ :

 

24/34 Žádost pí. J.M. bytem Přelouč o prodloužení pomoci sociálním

          pracovníkem k trojčatům, neboť zákon takovou možnost nepřipouští.

 

     XI.     RUŠÍ :

 

24/35 Část usnesení rady města č. 23/10 ve věci stanovení podmínky uzavření dohody o srážkách ze

          mzdy s p. J.S., bytem, Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi