Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 9. schůze rady města

konané dne 19.3.2007

RADA    MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________     _9. schůze rady města konané dne 19.3. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Informace velitele Městské policie Přelouč o potřebě  finančních prostředků při eventuelním navýšení početního stavu  o  3 strážníky.

9/  2 Splnění úkolu č. 2/56.

9/  3 Zadání zpracování žádostí o dotace z fondů EU společnosti OHGS, s.r.o.

9/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 21.2. 2007.

9/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 22.2. 2007.

9/  6 Vzdání se funkce vedoucí Kulturních služeb města Přelouče ze zdravot-

         ních důvodů k 31.3. 2007.

9/  7 Právní rozbor k rozhodnutí o prodeji budovy Fotografie, čp. 2 v Přelouči.

9/  8 Katastrofální stav místních komunikací v místní části Lohenice.

9/  9  Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

        19.3. 2007.

9/10 Odvolání pí. J.O. proti rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1.3. 2007 ve věci vyhlášení nového záměru na prodej bytového domu č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči.

 

    II.          SCHVALUJE :

 

9/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy p. L.R. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2007 do 28.2. 2008.

9/ 12 Prodloužení  nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

         louči na dobu určitou od 1.3. 2007 do 31.8. 2007.

9/ 13 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v ul. Jana Dítěte č.p. 1563 v Přelouči se slečnou J. N., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou 1 rok.

9/ 14 Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2007.

9/ 15 Pronájem nebytových prostor kotelny v objektu technické vybavenosti bez č.p. na pozemku st.

         p.č. 2191/4 v Přelouči a technologického zařízení této kotelny společnosti Tepelné zdroje

         Přelouč s.r.o. , Karla Čapka 812, Přelouč z roční nájemné 50 000,- Kč.

9/ 16 I. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2007.

9/ 17 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 10 000,- Kč oddílu ledního hokeje na        financování soutěže okresního přeboru.

 

  III.          SOUHLASÍ :

 

9/18 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p.

        1520, z pí. P.Š bytem, Přelouč na p. J.D. bytem Praha 4 – Michle, včetně práva nájmu k bytu č. 18.

9/19 S vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Kulturních služeb

         města Přelouče.

9/20 S nákupem 2 ks počítačů PC do kanceláře Domu dětí a mládeže v hodnotě do cca 40 000,- Kč

        z provozní dotace na rok 2007.

9/21 S nákupem DHM – malotonážní užitkový nákladní  automobil KIA K 2500, třístranný sklápěč

         - pro potřeby organizace Technické služby města Přelouče za cenu 321 181,- Kč z investičního

           fondu organizace.

 

 

 

   IV.          DOPORUČUJE :

 

9/22 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit vyhlášený záměr na prodej nemovitosti čp. 2 a pozemku

        st.p.č. 165/1 v k.ú. Přelouč a rozhodnout o jejich prodeji pí. J.O., za kupní cenu 1 500 000,- Kč.

 

    V.          VYHLAŠUJE :

 

9/23 Konkurz na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45.

 

   VI.          JMENUJE :

 

9/24 Martina Šafku předsedou komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

9/25 Do funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče p. Jaromíra Marka od 1.4. 2007.

9/26 Konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele  Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45

        ve složení :  předseda – ing. Ivan Moravec

        členové – Mgr. Eva Škodová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Hana Jelínková, Mgr. Jaroslava

        Burešová, Jaroslav Kučera a Alena Hanušová

        tajemnice – Helena Vítková .

9/27 Pí. Lenku Kohoutkovou předsedkyní komise místní samosprávy Štěpánov.

 

  VII.          NESCHVALUJE :

 

9/28 Zadání vypracování analýzy čerpání finančních prostředků z fondů EU na celé období 2007-2013

        s cílem jejich využití na další záměry během celého období.

9/29 Záměr na využívání jednoho zařízení pro měření rychlosti ve spolupráci s firmou Czech Radar.

 

VIII.          ZAMÍTÁ :

 

9/30 Odvolání p. J.R. bytem Přelouč k nedoporučení a neschválení    

        jeho žádosti  v dopravní a bezpečností komisi.

 

  IX.           UKLÁDÁ :

 

9/31 Tajemníkovi MěÚ prověřit umístění internetových adres zastupitelů na webových stránkách

         města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena   B u r e š o v á                                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi