Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

usnesení 9. schůze rady města

konané dne 19.3.2007

RADA    MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________     _9. schůze rady města konané dne 19.3. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Informace velitele Městské policie Přelouč o potřebě  finančních prostředků při eventuelním navýšení početního stavu  o  3 strážníky.

9/  2 Splnění úkolu č. 2/56.

9/  3 Zadání zpracování žádostí o dotace z fondů EU společnosti OHGS, s.r.o.

9/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 21.2. 2007.

9/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 22.2. 2007.

9/  6 Vzdání se funkce vedoucí Kulturních služeb města Přelouče ze zdravot-

         ních důvodů k 31.3. 2007.

9/  7 Právní rozbor k rozhodnutí o prodeji budovy Fotografie, čp. 2 v Přelouči.

9/  8 Katastrofální stav místních komunikací v místní části Lohenice.

9/  9  Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

        19.3. 2007.

9/10 Odvolání pí. J.O. proti rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1.3. 2007 ve věci vyhlášení nového záměru na prodej bytového domu č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči.

 

    II.          SCHVALUJE :

 

9/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy p. L.R. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1.3. 2007 do 28.2. 2008.

9/ 12 Prodloužení  nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

         louči na dobu určitou od 1.3. 2007 do 31.8. 2007.

9/ 13 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v ul. Jana Dítěte č.p. 1563 v Přelouči se slečnou J. N., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou 1 rok.

9/ 14 Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2007.

9/ 15 Pronájem nebytových prostor kotelny v objektu technické vybavenosti bez č.p. na pozemku st.

         p.č. 2191/4 v Přelouči a technologického zařízení této kotelny společnosti Tepelné zdroje

         Přelouč s.r.o. , Karla Čapka 812, Přelouč z roční nájemné 50 000,- Kč.

9/ 16 I. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2007.

9/ 17 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 10 000,- Kč oddílu ledního hokeje na        financování soutěže okresního přeboru.

 

  III.          SOUHLASÍ :

 

9/18 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p.

        1520, z pí. P.Š bytem, Přelouč na p. J.D. bytem Praha 4 – Michle, včetně práva nájmu k bytu č. 18.

9/19 S vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Kulturních služeb

         města Přelouče.

9/20 S nákupem 2 ks počítačů PC do kanceláře Domu dětí a mládeže v hodnotě do cca 40 000,- Kč

        z provozní dotace na rok 2007.

9/21 S nákupem DHM – malotonážní užitkový nákladní  automobil KIA K 2500, třístranný sklápěč

         - pro potřeby organizace Technické služby města Přelouče za cenu 321 181,- Kč z investičního

           fondu organizace.

 

 

 

   IV.          DOPORUČUJE :

 

9/22 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit vyhlášený záměr na prodej nemovitosti čp. 2 a pozemku

        st.p.č. 165/1 v k.ú. Přelouč a rozhodnout o jejich prodeji pí. J.O., za kupní cenu 1 500 000,- Kč.

 

    V.          VYHLAŠUJE :

 

9/23 Konkurz na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45.

 

   VI.          JMENUJE :

 

9/24 Martina Šafku předsedou komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

9/25 Do funkce vedoucího Kulturních služeb města Přelouče p. Jaromíra Marka od 1.4. 2007.

9/26 Konkurzní komisi pro konkurz na funkci ředitele  Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45

        ve složení :  předseda – ing. Ivan Moravec

        členové – Mgr. Eva Škodová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Hana Jelínková, Mgr. Jaroslava

        Burešová, Jaroslav Kučera a Alena Hanušová

        tajemnice – Helena Vítková .

9/27 Pí. Lenku Kohoutkovou předsedkyní komise místní samosprávy Štěpánov.

 

  VII.          NESCHVALUJE :

 

9/28 Zadání vypracování analýzy čerpání finančních prostředků z fondů EU na celé období 2007-2013

        s cílem jejich využití na další záměry během celého období.

9/29 Záměr na využívání jednoho zařízení pro měření rychlosti ve spolupráci s firmou Czech Radar.

 

VIII.          ZAMÍTÁ :

 

9/30 Odvolání p. J.R. bytem Přelouč k nedoporučení a neschválení    

        jeho žádosti  v dopravní a bezpečností komisi.

 

  IX.           UKLÁDÁ :

 

9/31 Tajemníkovi MěÚ prověřit umístění internetových adres zastupitelů na webových stránkách

         města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena   B u r e š o v á                                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                            místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 5 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi