Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 7. schůze rady města

konané dne 19.2.2007

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________7. schůze rady města konané dne 19.2. 2007_______________________

 

Rada města Přelouče :

 

        I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

7/   1 Investiční záměr zástavby lokality u „černého koně“ – návrh p. Holečka.

7/   2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 6.2. 2007.

7/   3 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení MěÚ do 31.12. 2006.

7/   4 Přehled pronajímaných nebytových prostor v majetku města a konstatuje, že výši nájemného

         považuje za přiměřenou vzhledem k tomu, že každé zvýšení se promítne  do ceny služeb účtova-

         ných občanům.

7/   5 Splnění úkolu rady města č. 5/30.

7/   6 Informace pí. Bláhové, správcové budovy Občanské záložny, o technických závadách  objektu.

7/   7 Výsledky voleb do komisí místní samosprávy a osadních výborů v místních částech města.

 

      II.          SCHVALUJE :

 

7/   8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na část pozemku p.p.č. 231/10 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

7/   9 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací pro rok 2007.

7/ 10 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2007.

7/ 11 Rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2006 do fondů

         příspěvkových organizací.

7/ 12 Pravidla pro vydávání Přeloučského Roštu.

7/ 13 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za období od 1.1. 2006 do 20.10. 2006, kteří

          nejsou zaměstnanci MěÚ v této výši:

-          1 500,- Kč/člen/rok pro komisi přestupkovou a SPOZ,

-             800,- Kč/člen/rok pro komisi školskou a kulturní, sportovní, sociálně zdravotní, bezpeč-

                                                nostní a dopravní, rozvoj města a komise místní samosprávy.

7/ 14 Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

7/ 15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, ZO Pře-

         louč na chovatelskou a výstavní činnost v roce 2007.

 

    III.          SOUHLASÍ :

 

7/ 16 S vyvěšením vlajky Tibetu na budově MěÚ Přelouč dne 10.3. 2007.

 

    IV.          DOPORUČUJE :

 

7/ 17 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2007.

7/ 18 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku.

7/ 19 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.12.

         2005, odst. III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná od 1.1. 2006.

7/ 20 Zastupitelstvu města schválit odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového,

         osadních výborů Lohenice a Klenovka, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ za  období od 1.1. 2006

         do 20.10. 2006 ve výši 800,-Kč/člen/rok.

7/ 21 Zastupitelstvu města uložit bývalým předsedům výborů přerozdělit odměny mezi jednotlivé

         členy výborů.

 

 

 

7/ 22 Zastupitelstvu města delegovat jako zástupce města na jednáních valných hromad:

         Irenu Burešovou  - a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice

         Ing. Ivana Moravce – a.s. Přístav Pardubice

         Irenu Burešovou – a.s. Pardubická plavební

         Ing. Ivana Moravce – a.s. ČSAD Bus Chrudim

         Irenu Burešovou – Hydrolabe, s.r.o.

         RSDr. Ladislava Roušara – Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí VČ

         Jiřinu Hutlovou – Východní Čechy – sdružení měst a obcí regionu pro rozvoj cestovního ruchu

         Irenu Burešovou – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

         Irenu Burešovou – Svazek obcí Podhůří Železných hor

         Ing. Ivana Moravce – Honební společenstvo Přelouč a Řečany n. Labem, Honební společenstvo

                                             Jankovice, Honební společenstvoa Semín, Honební společenstvo Valy,  Honební společenstvo Lipoltice, Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov, Honební společenstvo Živanice

         MUDr. Jiřího Prokopce – Honební společenstvo Břehy – Lohenice. 

7/ 23 Zastupitelstvu města navrhnout do orgánů společností tyto zástupce města:

         Jaroslava Kocourka jako člena představenstva VaK, a.s. Pardubice

         Irenu Burešovou jako členku představenstva Přístav, a.s. Pardubice.

7/ 24 Zastupitelstvu města schválit projekt „regenerace panelového sídliště“.

7/ 25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření  II rozpočtu města pro rok 2007 finanční

         prostředky na spolufinancování „regenerace panelového sídliště Přelouč – I. podetapa – část 1“

         ve výši 2 000 000,- Kč.

7/ 26 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí nenávratného příspěvku ve výši 50 000,- Kč ze   sociálního fondu města J .a.J. K bytem Přelouč.

7/ 27 Finančnímu výboru projednat výše nájemného v pronajímaných nebytových prostorech města.

7/ 28 Zastupitelstvu města jmenovat členy osadních výborů:

         - Klenovka : ing. Libora Skalu, Michala Vachka, Věru Dolečkovou, Oldřicha Úlehlu, Stanislava

                              Zieglera, Marcelu Šífovou a Zdeňka Jecha,

         - Lohenice : MUDr. Jiřího Prokopce, Romana Salfického, Miroslava Doležala, Vladimíra Kmo-

                              níčka, Libora Cápaye, Rostislava Koubka a Petra Honzů,

         - Mělice : Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Jitku Šedivou, ing. Milana Koženého a

                         Jaroslava Šrámka.

 

      V.          POSTUPUJE :

 

7/ 29 Zastupitelstvu města k projednání investiční záměr zástavby u „černého koně“ – návrh p. Holeč-

         ka.

 

     VI.          JMENUJE :

 

7/ 30 Sl. Jiřinu Hutlovou šéfredaktorkou Přeloučského Roštu.

7/ 31 Členy redakční rady Přeloučského Roštu p. ing. Wilfrieda Brudného, Mgr. Věru Melicharovou,

          Jitku Myšičkovou, Mgr. Věru Jelínkovou, Drahomíra Jiroutovou.

7/ 32 Členy komisí místní samosprávy :

          Lhota – Škudly : Bc. Petra Veselého, Hochmana Pavla, Šafku Martina, Obergriese Josefa a Vin-

                                     klera Jaroslava,

          Tupesy : Matičku Miloše, Šurkalu Petra, Bláhu Jaromíra, Šefránka Miroslava a Šefránkovou

                         Zdeňku,

           Štěpánov : Turynovou Ludmilu, Nahaje Jaroslava, ing. Svobodu Jiřího, Kohoutkovou Lenku a

                             Bareše Miroslava.

       

 

 

 

  

    VII.         UKLÁDÁ :

 

7/ 33 Bývalým předsedům komisí rady přerozdělit odměny mezi jednotlivé členy komisí.

7/ 34 Komisi pro rozvoj města vytipovat do 28.2. 2007 objekty z I. podetapy regenerace panelového

         sídliště Přelouč, které se budou realizovat v roce 2007.

7/ 35 Tajemníkovi MěÚ předložit radě města v termínu do 30.4. 2007 předložit  návrh na odstranění

          technických závad v Občanské záložně včetně odhadu finanční náročnosti.

7/ 36 Členům komisí místní samosprávy navrhnout radě města ke jmenování předsedu.

 

  VIII.          ZAMÍTÁ :

 

7/ 37 Žádost Bílého kruhu bezpečí, o.s. o finanční příspěvek z fondu rady města na činnost.

7/ 38 Nabídku na realizaci 1. etapy prací v budování identity města, komunikace města a marketingo-

         vých principů chování města firmy Faster OK, s.r.o.

 

    IX.          MĚNÍ :

 

7/ 39 Usnesení rady města č. 5/18 ze dne 31.1. 2007 s tím, že limituje částku na zakoupení osobního automobilu pro potřeby Technických služeb na 280 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                               ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi