Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 5. schůze rady města

konané dne 31.1.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________5. schůze rady města konané dne 31.1. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

5/   1 Informativní zprávu týkající se nakládání s komunálním odpadem ve městě Přelouči a místních

         částech.

5/   2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 18.12. 2006.

5/   3 Hrubý koncept grantových zásad.

 

     II.          SCHVALUJE :

 

5/   4 Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem nebytových prostor v č.p. 57 ve Lhotě mezi

          městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, základní organizace Přelouč 3.

5/   5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

         část pozemku p.p.č. 491/13 v k.ú. Přelouč.

5/   6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

          část pozemku p.p.č. 491/10 v k.ú. Přelouč.

5/   7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města st.p.č. 306 a p.p.č. 140/2

          v k.ú. Přelouč pro vlastníka nemovitosti č.p. 164 na pozemku st.p.č. 194 v k.ú. Přelouč.

5/   8 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. v Pražské ul. čp. 21

         v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2007 do 30.4. 2007 za předpokladu doplacení dlužných

         místních poplatků za odpad ve výši 4 038,- Kč a uzavření dohody o splátkách na dlužný

         poplatek z prodlení ve výši 7 017,- Kč.

5/   9 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. S.na byt na dobu určitou od 1.1. 2007 do 30.4. 2007.

5/ 10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č na byt na dobu určitou od 1.2. 2007 do 31.1. 2008.

5/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.J. na byt na dobu určitou od 1.2. 2007 do 31.1. 2008.

5/ 12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt č. na dobu určitou do 30.6. 2007.

5/ 13 Zvýšení počtu zaměstnanců v odboru stavebním, vodoprávním a dopravy MěÚ o 2 zamě-

         stnance.

5/ 14 Dodatek č. 1/2007 a  č. 2/2007 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu a přílohu č. 7

         ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu ve městě Přelouč.

5/ 15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 10 000,- Kč Základní kynologické organizaci

         Přelouč na opravu výcvikových pomůcek v areálu cvičiště.

5/ 16 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS, okrsek č. 14

         Přelouč na činnost v roce 2007.

5/ 17 Použití znaku města u pravidelných rubrik o městě Přelouči zveřejňovaných v Novinách

         Pernštejn.

 

  III.          SOUHLASÍ :

 

5/ 18 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby zakoupit osobní automobil v hodno-

         tě do 240 000,- Kč z investičního fondu.

 

 

 

 

5/ 19 S podnájmem bytu ozn. C8 v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce R.V.,

         v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

         výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

         podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně

         a bude v jedné kopii předložena městu.

 

   IV.          DOPRORUČUJE :

 

5/ 20 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu města č. 2 na rok 2007 částku ve výši

         60 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace nasvětlení přechodů pro chodce dle návrhu

         bezpečnostní a dopravní komise.

5/ 21 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu města č. 2 na rok 2007 částku ve výši

        60 000,- Kč na pořízení oddělovacího geometrického plánu cyklostezky Přelouč – Lhota.

5/ 22 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu č. 2 rozpočtu města na rok 2007

         částku ve výši 35 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Přelouč na restaurování gotických

         maleb v kostele sv. Jakuba v Přelouči.

 

   V.          POSTUPUJE :

 

5/ 23 Školské a kulturní komisi k posouzení  žádost o finanční příspěvek Náboženské obce Církve  

         československé husitské Přelouč.

 

  VI.          PODMIŇUJE :

 

5/ 24 Výplatu finančního příspěvku z rozpočtu města Charitě Přelouč na výkon těchto sociálních

          služeb: osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské služby, předčitatelské služby a odlehčo-

          vací služby a to poskytované výhradně občanům města Přelouče včetně místních části.

 

 VII.         STANOVÍ :

 

5/ 25 Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu na 86 k 1.4. 2007.

 

VIII.        UKLÁDÁ :

 

5/ 26 Tajemníkovi MěÚ  prověřit možnost zřízení odbočovacího pruhu v ul. Pardubická dle návrhu

         bezpečnostní a dopravní komise v termínu do 30.6. 2007.

5/ 27 Tajemníkovi MěÚ zajistit pořízení oddělovacího geometrického plánu pro cyklostezku Přelouč –

         Lhota v termínu do 31.5. 2007.

5/ 28 Tajemníkovi MěÚ zajistit změnu dopravního značení  v ul. Střelova pro oboustranný provoz

          cyklistů v celém úseku ul. Střelova dle návrhu bezpečnostní a dopravní komise v termínu do 30.4. 2007.

5/ 29 Komisi sportovní a školské a kulturní projednat v termínu do 30.6. 2007 návrh poskytování

         grantů z rozpočtu města.

5/ 30 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 19.2. 2007 přehled pronajímaných neby-

          tových prostor, které město pronajímá podnikatelským subjektům k výdělečné činnosti.

5/ 31 Komisi pro rozvoj města navrhnout způsob využití budovy č.p. 192 v Přelouči (Divišova vila).

5/ 32 Tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování znaleckých posudků bytů dle velikostních kategorií v

          městských bytech v ul. ČSA v Přelouči v termínu do 31.3. 2007.

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi