Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 5. schůze rady města

konané dne 31.1.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________5. schůze rady města konané dne 31.1. 2007______________________

 

Rada města Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ :

 

5/   1 Informativní zprávu týkající se nakládání s komunálním odpadem ve městě Přelouči a místních

         částech.

5/   2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 18.12. 2006.

5/   3 Hrubý koncept grantových zásad.

 

     II.          SCHVALUJE :

 

5/   4 Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem nebytových prostor v č.p. 57 ve Lhotě mezi

          městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, základní organizace Přelouč 3.

5/   5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

         část pozemku p.p.č. 491/13 v k.ú. Přelouč.

5/   6 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

          část pozemku p.p.č. 491/10 v k.ú. Přelouč.

5/   7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města st.p.č. 306 a p.p.č. 140/2

          v k.ú. Přelouč pro vlastníka nemovitosti č.p. 164 na pozemku st.p.č. 194 v k.ú. Přelouč.

5/   8 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. v Pražské ul. čp. 21

         v Přelouči na dobu určitou od 1.2. 2007 do 30.4. 2007 za předpokladu doplacení dlužných

         místních poplatků za odpad ve výši 4 038,- Kč a uzavření dohody o splátkách na dlužný

         poplatek z prodlení ve výši 7 017,- Kč.

5/   9 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. S.na byt na dobu určitou od 1.1. 2007 do 30.4. 2007.

5/ 10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č na byt na dobu určitou od 1.2. 2007 do 31.1. 2008.

5/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.J. na byt na dobu určitou od 1.2. 2007 do 31.1. 2008.

5/ 12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.P. na byt č. na dobu určitou do 30.6. 2007.

5/ 13 Zvýšení počtu zaměstnanců v odboru stavebním, vodoprávním a dopravy MěÚ o 2 zamě-

         stnance.

5/ 14 Dodatek č. 1/2007 a  č. 2/2007 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu a přílohu č. 7

         ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu ve městě Přelouč.

5/ 15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 10 000,- Kč Základní kynologické organizaci

         Přelouč na opravu výcvikových pomůcek v areálu cvičiště.

5/ 16 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Sdružení hasičů ČMS, okrsek č. 14

         Přelouč na činnost v roce 2007.

5/ 17 Použití znaku města u pravidelných rubrik o městě Přelouči zveřejňovaných v Novinách

         Pernštejn.

 

  III.          SOUHLASÍ :

 

5/ 18 S požadavkem příspěvkové organizace Technické služby zakoupit osobní automobil v hodno-

         tě do 240 000,- Kč z investičního fondu.

 

 

 

 

5/ 19 S podnájmem bytu ozn. C8 v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce R.V.,

         v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

         výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

         podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně

         a bude v jedné kopii předložena městu.

 

   IV.          DOPRORUČUJE :

 

5/ 20 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu města č. 2 na rok 2007 částku ve výši

         60 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace nasvětlení přechodů pro chodce dle návrhu

         bezpečnostní a dopravní komise.

5/ 21 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu města č. 2 na rok 2007 částku ve výši

        60 000,- Kč na pořízení oddělovacího geometrického plánu cyklostezky Přelouč – Lhota.

5/ 22 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do úpravy rozpočtu č. 2 rozpočtu města na rok 2007

         částku ve výši 35 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Přelouč na restaurování gotických

         maleb v kostele sv. Jakuba v Přelouči.

 

   V.          POSTUPUJE :

 

5/ 23 Školské a kulturní komisi k posouzení  žádost o finanční příspěvek Náboženské obce Církve  

         československé husitské Přelouč.

 

  VI.          PODMIŇUJE :

 

5/ 24 Výplatu finančního příspěvku z rozpočtu města Charitě Přelouč na výkon těchto sociálních

          služeb: osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské služby, předčitatelské služby a odlehčo-

          vací služby a to poskytované výhradně občanům města Přelouče včetně místních části.

 

 VII.         STANOVÍ :

 

5/ 25 Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu na 86 k 1.4. 2007.

 

VIII.        UKLÁDÁ :

 

5/ 26 Tajemníkovi MěÚ  prověřit možnost zřízení odbočovacího pruhu v ul. Pardubická dle návrhu

         bezpečnostní a dopravní komise v termínu do 30.6. 2007.

5/ 27 Tajemníkovi MěÚ zajistit pořízení oddělovacího geometrického plánu pro cyklostezku Přelouč –

         Lhota v termínu do 31.5. 2007.

5/ 28 Tajemníkovi MěÚ zajistit změnu dopravního značení  v ul. Střelova pro oboustranný provoz

          cyklistů v celém úseku ul. Střelova dle návrhu bezpečnostní a dopravní komise v termínu do 30.4. 2007.

5/ 29 Komisi sportovní a školské a kulturní projednat v termínu do 30.6. 2007 návrh poskytování

         grantů z rozpočtu města.

5/ 30 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 19.2. 2007 přehled pronajímaných neby-

          tových prostor, které město pronajímá podnikatelským subjektům k výdělečné činnosti.

5/ 31 Komisi pro rozvoj města navrhnout způsob využití budovy č.p. 192 v Přelouči (Divišova vila).

5/ 32 Tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování znaleckých posudků bytů dle velikostních kategorií v

          městských bytech v ul. ČSA v Přelouči v termínu do 31.3. 2007.

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi