Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 21. schůze rady města

konané dne 5.11.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________21. schůze rady města konané dne 5.11. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

21/  1 Žádost G. a O. R. bytem, Přelouč o přidělení bytu v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči.

21/  2 Zprávu o rozpracovanosti úkolů v oblasti samosprávy.

21/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 22.10. 2007.

21/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 17.10. 2007.

21/  5 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 29.10. 2007.

21/  6 Informaci o stavu projednání smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a společností 

          Perfected, s.r.o.

21/  7 Žádosti o příspěvky z rozpočtu města v roce 2008 těchto organizací:

-          Rugby Club Přelouč, o.s.

-          Jednota Orel Přelouč, oddíl florbalu

-          Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

-          Hospic Anežky České, Červený Kostelec

-          Charita Přelouč

-          Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč.

21/  8 Splnění úkolu rady města č. 15/21, č. 20/38.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

21/  9 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2007 - 

          2008 jako aktualizovanou přílohu Nařízení města č. 1/2000 o povinnostech při zajišťování 

          zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

21/10 Použití znaku města za účelem prezentace města Přelouče na webových stránkách Evropské

          databanky a.s.

21/11 Přidělení  bytů v domě zvláštního určení v ul. Sluneční č.p. 1414 v Přelouči

          o velikosti 1+kk, 2+kk   nájemníkům dle seznamu na dobu neurčitou od 1.12. 2007 .

21/12 Dohodu o vzájemné prezentaci na webových stránkách uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Evropskou databankou, a.s.

21/13 Výpověď pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Budějovická 5, 140 21

           Praha 4 k 31.12. 2007.

21/14 Finanční příspěvek ze sportovního fondu ve výši 17 000,- Kč hokejbalovému oddílu Jestřábi.

21/15 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu ve výši:

-          4 000,- Kč pí. Marcele D.  na pořádání výstavy,

-          1 500,- Kč pí. Jitce K. na výtvarnou dílnu pro dospělé.

21/16 Finanční příspěvky z kulturního fondu ve výši :

-          10 000,- Kč pro ZUŠ a Městskou knihovnu Přelouč na pořádání přednášek a besed,

-            5 000,- Kč p. Jiřímu D. na pořádání Vánočního zpívání.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

21/17 S podáním žádosti o dotaci o finanční příspěvek ve výši 51 733,60- Kč  ZŠ Smetanova 1509, 

           Přelouč na MŠMT „Program na podporu  pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační 

           politiky ve vzdělávání v roce 2007  č.j. 24 529/2007-25“ .

 

 

 

 

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

21/18 Pořadí nabídek  na pojištění majetku města :

1.   Generali pojišťovna, a.s. agenturní kancelář, Masarykovo nám. 28, 535 01 Přelouč,

2.       Kooperativa pojišťovna, a.s. kancelář Pražská 14, 535 01 Přelouč,

3.       Česká pojišťovna, a.s.,Tůmy Přeloučského 1500, 535 01 Přelouč,

4.       Česká podnikatelská pojišťovna, Budějovická 5/64, 140 21 Praha 4,

5.       ČSOB pojišťovna, a.s. Smilova 358, 530 02 Pardubice

          rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 

          zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

21/19 O převedení částky 140 000,- Kč v rozpočtu města Přelouče z akce: „kuželna“ (ORG 521805)

           na akci „Tupesy – prodloužení dešťové kanalizace“ (ORG 521904) ve výši 100 000,- Kč a

           částku ve výši 40 000,- Kč na akci „výkup pozemků“ (ORG 571101).

 

     V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

21/20 Na pronájem nebytových prostor o podlahové výměře 400 m2 v budově bez č.p. na pozemku 

           st.p. č. 582/30 v k.ú. Přelouč, zpevněných ploch pod přístřešky na pozemcích p.p.č. 582/36,

           p.p.č. 582/37, pozemků p.p.č. 582/34, p.p.č. 582/31, části pozemku p.p.č. 1981/2 a části 

           pozemku p.p.č. 1928/4  v areálu bývalé VOP Přelouč za roční nájemné 284 000,- Kč.

21/21 Na pronájem nebytových prostor o podlahové výměře 200 m2 v budově  bez č.p. na pozemku

           st.p.č. 2305  v k.ú. Přelouč za roční nájemné 170 000,- Kč.

21/22 Na pronájem nebytových prostor o podlahové výměře 161 m2 v budově bez č.p. na pozemku

          st.p.č. 582/29, nebytových prostor o podlahové výměře 140 m2 v budově bez č.p. na pozemku 

          st.p.č. 582/28, nebytových prostor o podlahové výměře  615 m2 v budově bez č.p. na pozemku 

          st.p.č. 2228/1  č. 6 a zpevněných ploch pod přístřeškem na pozemku st.p.č. 2227/1, části

          pozemku p.p.č. 1981/2 a části pozemku p.p.č. 1928/4 v areálu bývalé VOP Přelouč za roční

          nájemné 242 600,- Kč.

 

    VI.     JMENUJE :

 

21/23 Komisi pro výběr  nejvhodnější nabídky na akci „Konsolidace serverové infrastruktury“ ve

          složení: Ing. Ivan Moravec, Ing. Václav Damborský, Ing. Ivan Hývl, Jiří Malý, Jaromír Runkas,

          náhradník Petr Vlček.

 

  VII.     UKLÁDÁ :

 

21/24 Tajemníkovi MěÚ předložit návrh projektu úprav č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči jako  

           náhradní bydlení manželům R. z důvodu havarijního stavu budovy č.p. 921  v termínu  

           do 31.12. 2007.

21/25 Tajemníkovi MěÚ předložit na příští schůzi rady města inventuru všech vynaložených nákladů

          na rekonstrukci parků v ul. Hradecká a pod Záložnou v roce 2007.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena   B u r e š o v á                                                                         Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi