Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 17. schůze rady města

konané dne 20.8.2007

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________17. schůze rady města konané dne 20.8. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

17/  1 Přechod nájmu bytu  v ul. ČSA v Přelouči z pí. L.S. na p. Ing.  

     L.S..

17/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 13.8. 2007.

17/  3 Návrhy variant směny pozemků mezi městem Přelouč a p. Hutlou.

17/  4 Informaci FK Přelouč o stavu zařízení v prostorách tribuny fotbalového stadionu.

 

II.                SCHVALUJE :

 

17/  5 Dodatek nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků  uzavřené  dne 22.5. 2002  

     mezi městem Přelouč a p. Jiřím Čermákem.

17/  6 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A.K. na byt  v Přelouči na dobu určitou od  1.10. 2007 do  30.9. 2008.

17/  7 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

           část pozemků p.p.č. 16/3 a p.p.č. 16/49 v k.ú. Klenovka.

17/  8 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R. na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.9. 2007 do 31.12. 2007.

17/  9 Provozní řád sportovního areálu  a veřejného hřiště pro skateboard v Přelouči a text vývěsní ta-

          bule.

17/10 Prodej osobního automobilu Škoda Forman 135 za cenu 13 000,- Kč prostřednictvím 

          autobazaru.

17/11 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Přelouč a firmou Volaris, s.r.o. Chrudim na

          na prodej části pozemku p.p.č. 776/77.

17/12 Smlouvu o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí mezi SK Kuželky 

          Přelouč a p. Danielem J., Pardubice;

17/13 Výpověď z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem p. Jiřím 

          Čermákem na zemědělský pozemek p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč o výměře 47 654 m2.

 

   III.      SOUHLASÍ :                    

 

17/14 S uzavřením nájemní smlouvy na byt v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči s 

          manželi S. a M. S.Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč z p. ing. K.P. na p. M.

          S..

17/15 S požadavkem příspěvkové organizace Kulturní služby zakoupit osobní počítač včetně  

           programového vybavení v hodnotě cca 50 000,- Kč z investičního fondu.

 

    IV.     ROZHODUJE :

 

17/16 Že zadání podlimitní veřejné zakázky na výstavbu autobusového nádraží bude provedeno for-

          mou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.

 

     V.     STANOVÍ :

 

17/17 Že základním hodnotícím kritériem pro zadání podlimitní veřejné zakázky na výstavbu autobu-

           sového nádraží bude nejnižší nabídková cena.

 

    VI.     JMENUJE :

 

17/18 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele

           na výstavbu autobusového nádraží v Přelouči ve složení : Pavel Myška (náhradník Jiří Dobrus-

           ký), Lubomír Novotný (náhradník ing. Jiří Jura), Miroslav Manžel (náhradník ing. Lukáš

           Kuchyňka), Josef Štěpánek (náhradník Jaroslav Zelený).

 

   VII.     DELEGUJE :

 

17/19 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím

          řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu „autobusového nádraží Přelouč“ p. ing. Ivana Moravce

          (náhradník Irena Burešová).

 

  VIII.     DOPORUČUJE :

 

17/20 Zastupitelstvu města uvolnit z rozpočtu města částku ve výši 40 382,- Kč jako náhradu p. Jiřímu

          Č. za ušlý zisk z části pozemku p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč za hospodářský rok 

          2007/2008.

17/21 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 8 000,- Kč pro pěvecký sbor Foerster.

17/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 20 000,- Kč na zpracování studie cyklotras.

 

     IX.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

17/23 Z Pokynu tajemníka č. 2/06 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na vý-

          běr zhotovitele studie „severního obchvatu města“.

 

      X.     UKLÁDÁ :

 

17/24 Tajemníkovi MěÚ zpracovat v termínu do 17.9. 2007 analýzu předpokládaných akcí

           financovaných z fondů EU na  území města Přelouče.

17/25 Tajemníkovi MěÚ zajistit prostřednictvím právního oddělení MěÚ právní kroky vedoucí k vy-

           klizení bytu v Přelouči p. A.K.

17/26 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 31.10. 2007 zpracování projektu rekonstrukce sociálního

           zázemí v prostorách FK Přelouč.

 

     XI.     NESCHVALUJE :

 

17/27 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. na byt v Přelouči.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi