Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 16. schůze rady města

konané dne 30.7.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________   _16. schůze rady města konané dne 30.7. 2007____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.        BERE NA VĚDOMÍ :

 

16/  1 Informaci o rekonstrukci městského parku Přelouč.

16/  2 Splnění úkolu rady města č. 7/35.

16/  3 Písemnou zprávu o činnosti společnosti A-Sangeo a.s. pro město Přelouč za 2. čtvrtletí 2007.

16/  4 Zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání na právní oddělení do 30.6. 2007.

16/  5 Žádost pí. Anny Kulakovské o udělení výjimky pro parkování služebních vozů Agentury

           komplexní domácí péče.

16/  6 Informaci vedoucího odboru stavebního, vodoprávního a dopravy k poptávkovému řízení na

          výběr zhotovitele studie severního obchvatu města.

16/  7 Žádost p. Krátkého o umístění sochy v parku pod Záložnou.

16/  8 Žádost p. Radoslava H. a pí. Jarmily H. o prostory pro volnočasový klub pro děti

          z Přelouče a okolí a konstatuje, že v současné době město nemá vhodné nebytové prostory.

 

   II.       SCHVALUJE :

 

16/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

          část pozemku p.p.č. 1850/14 v k.ú. Přelouč.

16/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

           část pozemku p.p.č. 1444/1 v k.ú. Přelouč.

16/11 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým při pořádání

           sportovně kulturní akce na hrázi písníků Lohenice – Mělice v termínu 31.8. – 1.9. 2007.

16/12  Prodloužení nájemní smlouvy p. A.E. na byt v Přelouči na

           dobu určitou od 1.8. 2007 do 31.7. 2008.

16/13  Prodloužení nájemní smlouvy manželům V a L.V. na byt  v Přelouči na dobu určitou od 1.8. 2007 do 31.7. 2012.

16/14 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  mezi městem Přelouč a Telefónica  O2 Czech

           Republic, a.s. na části pozemků p.p.č. 1780/18, p.p.č. 61/3, p.p.č. 2197, p.p.č. 2196 a budov

           č.p. 136 na st.p.č. 94, č.p. 761 na st. p.č. 631, č.p. 762 na st.p.č. 632, č.p. 986 na st.p.č. 1035,

           č.p. 987 na st.p.č. 1036, č.p. 988 na st.p.č. 93/2, č.p. 989 na st.p.č. 93/1, vše v k.ú. Přelouč.

16/15 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

           bice, Perštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“ u písníků

           Lohenice – Mělice v termínu 25.8. 2007.

16/16 Finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu včelařů, ZO Přelouč na

          pořádání výstavy v rámci oslav 100. výročí založení.

        

  III.      SOUHLASÍ :

 

16/17 S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči s p.

          P.H., , Přelouč, po převodu členského podílu v By-

          tovém družstvu Riegrova – Přelouč z p. P.M. na jeho osobu.

16/18 S ukončením spolupráce s pojišťovací makléřskou společností UniFis makléřská spol. s r.o.

 

 

 

 

 

 

   IV.      ROZHODUJE :

 

16/19 Že jedinou nabídku a zároveň nabídku splňující všechna požadovaná kritéria na realizaci veřejné

           zakázky „Dostavba areálu ZŠ Smetanova, Kladenská ul. Přelouč“ podal uchazeč:

          - obchodní jméno KOBLA, spol. s r.o.

            sídlo: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

            nabídková cena vč. DPH: 47 399 297,00 Kč

           a rada města tuto nabídku na realizaci uvedeného díla přijímá.

           Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o

           hodnocení a posouzení nabídek z 23.7. 2007.

16/20 O převedení částky ve výši 121 000,- Kč v rozpočtu města Přelouče za akce „kuželna“ (ORG

          521805) na akci „novostavba místní komunikace v Prodloužené ul. v Přelouči“ (ORG 520228).

16/21 O zvýšení nájemného od 1.9. 2007 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

          1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2006, tedy o 2,5%.

16/22 O převedení částky 283 000,- Kč v rozpočtu města Přelouče z akce „autobusové nádraží“ (ORG

           520225) na akci „dopravní zklidnění centra“ (ORG 520208). 

 

    V.      KONSTATUJE :

 

16/23 Že město Přelouč není schopno za zmíněných podmínek participovat na zajištění bydlení 

          azylantů dle výzvy KrÚ Pardubického kraje.

 

   VI.      DOPORUČUJE :

 

16/24 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření V rozpočtu města na rok 2007 částku ve

          výši 500 000,- Kč na kácení dřevin a zpracování projektové dokumentace na vybudování komu-

          nikací a veřejného osvětlení v parku pod Záložnou.

16/25 Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ½ na pozemku st.p. č. 2794

           za cenu maximálně 400,- Kč/m2.

 

  VII.      UKLÁDÁ :

 

16/26 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 3.9. 2007 návrh změny Nařízení města č. 4/2006 tak,

           aby řešil parkování vozidel sociálních služeb a na zpoplatněných parkovištích ve městech.

16/27 Komisi pro rozvoj předložit v termínu do 30.9. 2007 návrhy  stavebních úprav při rekonstrukci

           parku pod Záložnou.

16/28 Tajemníkovi MěÚ zajistit v termínu do 30.9. 2007 zpracování znaleckého posudku na pozemky

           p.č. 94/1 a 94/12 ing. Valentou.

 

 VIII.      ZAMÍTÁ :

 

16/29 Nabídku soudního exekutora JUDr. Ivana Erbena a advokáta JUDr. Ing. Josefa Škody na vymá-

          hání finančních pohledávek města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                               místostarosta

             

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi