Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 13. schůze rady města

konané dne 28.5.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 13. schůze rady města konané dne 28. 5. 2007____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.      BERE NA VĚDOMÍ :

 

13/  1 Stanovisko stavebního úřadu k námitce p. V.M. ve věci změny v užívání budovy

          na st.p.č. 2160 v bývalém areálu Tesly Přelouč.

13/  2 Odpověď Mgr. M.S. na dopis starostky týkající se vypracování znaleckých posud-

           ků na pozemek p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12.

13/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 17.5. 2007.

13/  4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 10.5. 2007.

13/  5 Právní stanovisko k oznámenému úmyslu provozovatele Penny Marketu zpoplatnit parkování

          aut na parkovišti před touto provozovnou po 90 minutách.

13/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 21.5. 2007.

13/  7 Statistický přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti v Přelouči a v integrovaných obcích.

13/  8 Zápis z místního šetření v Klenovce o umístění a následném odstranění  3 ks betonových    

          sloupků a 1 ks ocelového úhelníku na obecním pozemku.

13/  9 Stížnost obyvatel SBD v ul. Studentská v Přelouči na hluk na dětském hřišti.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

13/ 10Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

           části pozemků p.p.č. 1780/8, p.p.č. 1853/22, p.p.č. 1853/28, p.p.č. 1853/29 a p.p.č. 1855/1 v

           k.ú. Přelouč.

13/ 11 Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt  v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2007 do 31.5. 2008.

13/ 12 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení pečovatelské služby

           uzavřenou mezi městem Přelouč a V+M Nádražní restaurant, s.r.o. s účinností od 1.6. 2007.

13/ 13 S účinností od 1.6. 2007 změnu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Přelouči č. 9/06,

            kterou se plně nahrazují přílohy č. 1A, 1B, 1D, 1F, 1H a příloha č. 3 – Organizační schéma  

            řízení orgánů města, a to dle aktuálního stavu ke dni 1.6. 2007.

13/ 14 Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pochá-    

           zejících z domácností se společností EKOLAMP s.r.o.

13/ 15 Smlouvu o poskytnutí finanční dotace č. OŠMS/2007/0352 na realizaci Programu I –Preven-  

           tivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními ziskovými  organiza-             

           cemi.

13/ 16 Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti stravování pro účely zabezpečení

           pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a Pronex, v.o.s. ke dni 31.5. 2007.

13/ 17 Umístění reklamní tabule společnosti Excalibur Army, s.r.o.  na budově klubovny Junák  

            Přelouč  v ul. Pardubická  v Přelouči z důvodu poskytnutí finanční dotace.

13/ 18 Zakoupení věcného daru pro trojčata Moravcovy ke Dni dětí v částce do 2 000,- Kč.

13/ 19 Smlouvu o výpůjčce  sbírky paroží z městského  muzea městysu  Choltice na dobu určitou 10

           let.

13/ 20 Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného za období do 31.12. 2006 a dále dlužného

            nájemného za měsíce duben a květen 2007 (bez dopočítaného poplatku z prodlení a event. ne-

            doplatku z vyúčtování služeb za rok 2006) v celkové částce 12 120,- Kč s pí. N. K.

            Přelouč, a to ve 12ti pravidelných měsíčních splátkách, 1.-11. splát-

            ku od měsíce července 2007 ve výši 1 000,- Kč a poslední 12. splátku nejpozději v měsíci

            červnu 2008 ve výši 1 120,- Kč.

13/21 Prodloužení termínu ke splnění úkolu rady města č. 5/27 do 31.8. 2007.

 

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

13/ 22 S požadavkem komise místní samosprávy Štěpánov pořídit přístřešek na hřiště v ceně do   

           40 000,- Kč z prostředků komise.

13/ 23 Se žádostí ZŠ Smetanova 1509, Přelouč, okres Pardubice o finanční dotaci ze státního rozpočtu

            na Preventivní program realizovaný školou, školským zařízením a NNO.

 

   IV.     JMENUJE :

 

13/ 24 Komisi pro výběrové řízení na pojištění majetku města ve složení: ing. Ivan Moravec, ing.

           Václav Damborský a ing. Ivana Lejhancová.

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

13/ 25 Zastupitelstvu města k požadavku Mgr. S. schválit zpracování pouze 1 znaleckého

           posudku na  pozemky p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12 .

13/ 26 Zastupitelstvu města schválit nový Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena   B u r e š o v á                                                                      ing.  Ivan  M o r a v e c

            starostka města                                                                                     místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bradavická škola čar a kouzel

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi