Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 12. schůze rady města

konané dne 14.5.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _12. schůze rady města konané dne 14. 5. 2007_____________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

      I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

12/  1 Informace o průběhu přípravy na čerpání finančních prostředků v programovacím období

          2007 – 2013 z fondů Evropské unie.

12/  2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 25.4. 2007.

12/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          10.5. 2007.

12/  4 Žádost Charity Přelouč o finanční dotaci ve výši 130 000,- Kč na poskytování sociálně aktivi-

          začních služeb pro občany města.

12/  5 Otevřený dopis občanů města radě města o finanční dotaci Charitě Přelouč.

12/  6 Dopis občanů místní části Mělice o katastrofálním stavu místních komunikací.

12/  7 Informace zástupců společnosti A-sangeo, a.s. o převodu vojenského majetku na město Přelouč.

 

     II.     SCHVALUJE :

 

12/  8 Prodloužení nájemní smlouvy p. A.K. na byt v Přelouči

          na dobu určitou do 31.8. 2007 za podmínky, že uhradí dlužný poplatek z prodlení nejdéle do 15.6. 2007.

12/  9 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt v  Přelouči na dobu určitou do 30.11. 2007.

12/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech

          Republic, a.s. na část pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

12/11 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

          na část pozemku p.p.č. 1794/5 v k.ú. Přelouč.

12/12 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Mělice – Lohenice na rok 2007.

12/13 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardu-

          bice, Pernštýnská 14,  Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu „CZECHMAN TRIATLON“

          u písníků Lohenice – Mělice v termínu 9.6. 2007.

12/14 Uzavření dohody s p. J.S, Přelouč

          o splátkách dlužného nájemného za období do 31.3. 2007 v celkové výši 16 068,- Kč v 11ti

          měsíčních splátkách, z toho 1. splátku ve výši 1 500,- Kč nejdéle do 31.5. 2007, 2. – 10. splátku

          ve výši 1 500,- Kč v měsících červnu 2007 až březnu 2008 a 11. splátku ve výši 1 068,- Kč

          nejdéle do 30.4. 2008.

12/15 Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2007/VPS o zabezpečení možnosti napojení objektů v

           obci  na pult centralizované ochrany provozovaný Městskou policií Přelouč s obcí Valy, a to na

           dobu neurčitou.

12/16 Pronájem části stěny strojovny výtahu budovy čp. 1455 v Přelouči za účelem provozování    

          bezdrátového připojení na internet p. Tomáši N., Svítkov, Pardubice za                

          roční  nájemné 3 000,- Kč.

12/17 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2007 takto:

           - prodejní místo č. 1 p. M. F.,  Holice za celkovou cenu

             30 000,- Kč,

           - prodejní místo č. 2 pí. L. V., Rosice  za celkovou cenu 32 000,- Kč,

           - prodejní místo č. 7 p. P. M,  Přelouč za celkovou cenu 30 000,- Kč,

           - zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M. V., Mělice  za cenu 8 000,- Kč.

 

12/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:

-          oddílu kopané ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu hokejbal ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu ragby ve výši 15 000,- Kč

-          oddílu basketbalu ve výši 10 000,- Kč

-          oddílu florbalu Orel ve výši 10 000,- Kč

-          oddílu florbalu Maddox ve výši 5 000,- Kč

-          oddílu nohejbalu Klenovka ve výši 3 000,- Kč.

12/19 Zadávací dokumentaci a pokyny ke zpracování nabídky pro veřejnou zakázku na I. etapu

          dostavby areálu ZŠ v Kladenské ulici v Přelouči.

12/20 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu ve městě Přelouč.

12/21 Požadavek příspěvkové organizace MŠ Kladenská, Přelouč převést částku ve výši 38 000,- Kč

          z rezervního do investičního fondu.

12/22 Umístění mobilní buňky Hasičskému sboru Přelouč při ČHJ do prostoru sportovního areálu – před ragbyové hřiště.

12/23 S účinností od 1.6. 2007 rozšíření nájemní smlouvy na prostory v budově Agry Přelouč o

          místnost č. 505 pro potřeby MěÚ.

 

   III.     SOUHLASÍ :

 

12/24 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská, Přelouč nakoupit 3 průmyslové myčky

          na nádobí v pořizovací ceně do 42 000,- Kč/ks z provozní dotace, případně z rezervního fondu.

 

    IV.     UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

12/25 Z Pokynu tajemníka č. 2/06 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci

          „Bezpečnostní stojany na kola“ z důvodu neexistence dalších výrobců stojanů.

 

     V.     JMENUJE :

 

12/26 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

           zakázku na regeneraci panelového sídliště Přelouč – I. etapa – část 1, ve složení: Pavel Myška,

           Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Josef Štěpánek, ing. Lukáš Kuchyňka, Mgr. Lubor Pacák   

           a  Ing. Ivan Moravec.

12/27 Mgr. Hanu Konvalinkovou do funkce ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45

           s účinností od 1.7. 2007.

12/28 Komisi pro výběrové řízení na zakoupení osobního automobilu pro pečovatelskou službu ve

          složení: ing. Ivan Moravec, ing. Václav Damborský a Karel Haspekl.

 

    VI.     ROZHODUJE :

 

12/29 Neobsazovat byt v 1. n.p. velikosti 2+1 o výměře 60,74 m2 a byt ve 2. n.p. velikosti 2+1 o vý-

          měře 66,64 m2 v Pardubické ul., čp. 989 v Přelouči a odprodat je.  

 

   VII.     DOPORUČUJE :

 

12/30 Odboru stavebnímu, vodoprávnímu a dopravy prominout místní poplatek za užívání veřejného

          prostranství u domu čp. 91 v Přelouči pro společnost KOSS Kolín s.r.o. na dobu jednoho měsíce.

12/31 Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových opatření IV rozpočtu města na rok 2007
částku ve výši 285 000,- Kč na nákup dodávkového automobilu pro potřeby pečovatelské

          služby.

 

 

 

 

 VIII.      PRODLUŽUJE :

 

12/32 Termín splnění úkolu rady města č. 7/35 do 31.7. 2007.

12/33 Termín splnění úkolu rady města č. 5/28 do 30.6. 2007.

 

    IX.     ZAMÍTÁ :

 

12/34 Nabídku uskupení dvou soudních exekutorů a jednoho advokáta na řešení finančních pohledávek města.

12/35 Nabídku inkasní společnosti Moneyback s.r.o. na vymáhání pohledávek města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       B u r e š o v á   Irena                                                                        ing. M o r a v e c  Ivan

                starostka                                                                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi