Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 10. schůze rady města

konané dne 2.4.2007

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ _10. schůze rady města konané dne 2.4. 2007_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

10/  1 Splnění úkolu rady města č. 2/56 , 5/32 a 3/14.

10/  2 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady města Přelouče za rok 2006.

10/  3 Zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Přelouč, o bezpečnostní situaci na teritoriu města za

          rok 2006 a postupuje ji k projednání zastupitelstvu města.

10/  4 Informaci Fotbalového klubu Přelouč o počtu členů a vybraných členských příspěvcích za rok

           2006.

10/  5 Stížnost zástupců Bytového družstva Jana Dítěte 1562, 1563, 1564 – 1568 na znečištění v okolí

          domů.

10/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 29.3. 2007.

10/  7 Informaci, že Úřad práce Pardubice nepokryl finančně i personálně požadavek Technických služeb města Přelouče na sezónní zaměstnance.

10/  8 Pokyn tajemníka č. 2/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

10/  9 Prodloužení nájemní smlouvy pí. S.K. na byt. v Přelouči

          na dobu určitou od 1.4. 2007 do 30.6. 2007.

10/10 Prodloužení nájemní smlouvy manželům J a J. S. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2007 do 31.5. 2012.

10/11 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s.

           na část pozemku p.p.č. 2194/6 v k.ú. Přelouč.

10/12 Pravidla o hospodaření s kulturním fondem.

10/13 Pravidla o hospodaření s fondem - vzdělávací projekty.

10/14 Pravidla o hospodaření se sportovním fondem.

10/15 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Mělice na úhradu nákladů spojených s výstavou  historické hasičské techniky v Litoměřicích.

10/16 Uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a vyúčtování služeb za období do 30.9.

           2006 v celkové výši 5 613,- Kč, a to ve 4 měsíčních splátkách, z toho 1.- 3. splátku ve výši

           1 500,- Kč a 4. splátku ve výši 1 113,- Kč, s pí. S.K.,

           bytem Přelouč.

10/17 Podmínky pronájmu pozemků ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2007.

 

 III.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

10/18 Na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice – Mělice pro sezónu 2007.

10/19 Na pronájem části nemovitostí – část stěny strojovny výtahu v objektu č.p. 1455 v ul.  Pardu-

          bická za účelem umístění antény pro bezdrátové připojení na internetu za roční nájemné

          3 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     DOPORUČUJE :

 

10/20 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením

          města Přelouče za rok 2006 bez výhrad.

 

 

10/21 Zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření III rozpočtu města na rok 2007 schválit

          příspěvek Fotbalovému klubu Přelouč ve výši 30 000,- Kč, který bude účelově vázán na údrž-

          bu hřišť.

10/22 Zastupitelstvu města projednat zadání studie severní varianty obchvatu města.

10/23 Zastupitelstvu města projednat zařazení částky ve výši 400 000,- Kč v rámci rozpočtových

          opatření III rozpočtu města na rok 2007 na zpracování studie severního obchvatu města.

10/24 Zastupitelstvu města schválit průzkum prodeje bytů v ul. Československé armády, Tůmy

          Přeloučského a Pardubická  v Přelouči za cenu 2 990,- Kč/m2.

10/25 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření III rozpočtu města na rok 2007 částku

ve výši 100 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce chodníků v ul. Račanská.

 

  V.     SOUHLASÍ :

 

10/26 S financováním přístřešku nad venkovním pódiem z rozpočtu kulturních služeb v hodnotě do

          50 000,- Kč.

 

VI.      JMENUJE :

 

10/27 Pí. Zdeňku Šefránkovou předsedkyní komise místní samosprávy Tupesy.

 

VII.     NESOUHLASÍ :

 

10/28 S předloženou studií investičního záměru Přelouč p. H. na výstavbu objektu na pozemku

          parc. č. 881/2 v k.ú. Přelouč, jelikož není v souladu s územním plánem města.

 

VIII.     UKLÁDÁ :

 

10/29 Tajemníkovi MěÚ prověřit možnost přestěhování kanceláře Kulturních služeb města a předložit radě města zprávu v termínu do 31.5. 2007.

10/30 Tajemníkovi MěÚ projednat možné řešení výstavby objektu na p.p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč s

           p. H..

10/31 Řediteli Technických služeb města Přelouče zajistit opravy malých sportovních plácků na

          sídlišti.

 

  IX.      ZAMÍTÁ :

 

10/32 Žádost o.s. Kontakt Ústí n. Orlicí o finanční příspěvek na provoz Linky důvěry v Ústí n. Orlicí.

10/33 Nabídku REALBOHEMIA, a.s. na řešení finančních pohledávek města.

10/34 Nabídku FinAll, s.r.o. na řešení finančních pohledávek města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Irena  B u r e š o v á                                                                        ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                            místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi