Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 98. schůze rady města konané

dne 28.8.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
98. schůze rady města konané dne 28.8.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

98/ 1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 16.8.
2006.
98/ 2 Splnění úkolu rady města č. 96/27 a č. 96/28.

II. SCHVALUJE :

98/ 3 Přidělení bytu č. 11 v DPS Za Fontánou v Přelouči p. B.
H., od 15.9. 2006 na dobu neurčitou.
98/ 4 Zvýšení počtu zaměstnanců v oddělení evidence obyvatel o 1 za-
městnance a stanoví celkový počet zaměstnanců MěÚ na 82 k
1.10. 2006.
98/ 5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemky p.p.č.
1950, p.p.č. 1949, p.p.č. 1841/5 a p.p.č. 1951 v k.ú. Přelouč.

III. SOUHLASÍ :

98/ 6 S použitím znaku města Přelouče na mapách firmy Garp produk-
tion, s. r. o. Hradec Králové.

IV. DOPORUČUJE :

98/ 7 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit :
a) usnesení IX. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.12.
1995, odst. II, bod 4) písm. a),
b) usnesení XXIII. zasedání zastupitelstva města ze dne 15.12.
2005, odst. IX, bod 1).
98/ 8 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemků v k.ú. Přelouč, na nichž se nachází nová
železniční trať za cenu dle znaleckého posudku: podíl 8/9
p.p.č. 382/79 o výměře 72 m2, p.p.č. 382/67 o výměře
32 m2, p.p.č. 382/68 o výměře 96 m2, p.p.č. 382/69 o výměře
505 m2, p.p.č. 382/72 o výměře 660 m2, p.p.č. 382/73 o vý-
měře 28 m2, p.p.č. 382/76 o výměře 131 m2, p.p.č. 382/77 o
výměře 60 m2, p.p.č. 382/78 o výměře 1 924 m2, p.p.č.
382/80 o výměře 539 m2, p.p.č. 382/82 o výměře 394 m2,
p.p.č. 382/85 o výměře 36 m2, p.p.č. 382/90 o výměře 103m2,
p.p.č. 382/91 o výměře 267 m2, p.p.č. 1780/35 o výměře
210 m2 .
b) na prodej pozemku p.p.č. 651/4 o výměře 165 m2 v k.ú. Bře-
hy za cenu dle znaleckého posudku.
98/ 9 Zastupitelstvu města Přelouče schválit:
a) žádost o nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlast-
nictví Města Přelouče darovací smlouvou podle zák. č.
174/2003 Sb. Předmětem převodu budou následující nemo-
vitosti: pozemky: p.p.č. 462 o výměře 25 748 m2, p.p.č.
460/27 o výměře 9 370 m2, p.p.č. 460/14 o výměře 9 751 m2,
p.p.č. 463/11 o výměře 95 m2, st.p.č. 1826 o výměře 1 m2, st.
p.č. 2555 o výměře 995 m2, st.p.č. 2556 o výměře 498 m2,
st.p.č. 2557 o výměře 7 025 m2, st.p.č. 2558 o výměře 54 m2,
st.p.č. 2559 o výměře 487 m2, st.p.č. 2560 o výměře 32 m2,
st.p.č. 2561 o výměře 218 m2, st.p.č. 2562 o výměře 48 m2,
st.p.č. 2563 o výměře 1027 m2, st.p.č. 2564 o výměře
591 m2, st.p.č. 2565 o výměře 618 m2, st.p.č. 2566 o výměře
1193 m2
budovy: budova bez č.p. na st.p.č. 2555, budova bez č.p. na
st.p.č. 2556, budova bez č.p. na st.p.č. 2557, budova bez č.p.
na st.p.č. 2558, budova bez č.p. na st.p.č. 2559, budova bez
č.p. na st.p.č. 2560, budova bez č.p. na st.p.č. 2561, budova
bez č.p. na st.p.č. 2562, budova bez č.p. na st.p.č. 2563, bu-
dova bez č.p. na st.p.č. 2564, budova bez č.p. na st.p.č. 2565,
budova bez č.p. na st.p.č. 2566.
b) uzavření darovací smlouvy na bytové domy č.p. 1455 na st.p.č. 2191/3, č.p.1456 na st.p.č. 2191/2, č.p. 1457 na st.p.č. 2191/1 a objekt technické vybavenosti na st.p.č. 2191/4 a na pozemky st.p.č.2191/3, st.p. č. 2191/2, st.p.č. 2191/1 a st.p.č. 2191/4, vše v k.ú. Přelouč.

V. RUŠÍ :

98/10 Usnesení rady města č. 44/25.

VI. UKLÁDÁ :

98/11 Vedoucímu odboru SMI MěÚ vyhlásit záměr na pronájem restaurace
v budově Občanské záložny za cenu
- hlavní plocha 700,-Kč/m2
- vedlejší plocha 100,-Kč/m2
z důvodu dlouhodobého nezájmu o pronájem těchto prostor.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi